AKTUALITY

Štatút súťaže “Vyhrajte balíček Brokerie”

1. Usporiadateľ súťaže: Usporiadateľom súťaže „Vyhrajte balíček Brokerie“ (ďalej len „Súťaž”) je Spoločnosť Brokeria a.s., so sídlom Einsteinova 11/3677, IČO: 50 248 715 (ďalej len „Usporiadateľ”). Usporiadateľ vydáva tento Štatút Súťaže (ďalej len “Štatút”),...

Top partner VUB 2018

Patríme k najlepším partnerom VÚB banky

Hoci sa rok 2018 niesol v duchu sprísňovania poskytovania hypoték, našim sprostredkovateľom sa darilo a pomohli tisíckam klientov na ceste k ich vysnívanému bývaniu. O tom, že sme pracovali dobre, svedčí aj ocenenie našej spoločnosti zo strany jedného...

Náš rast je dôsledkom poctivého prístupu.

Milí kolegovia, s mojím nástupom do pozície generálneho riaditeľa spoločnosti Brokeria, a.s., by som Vám rád predstavil svoj pohľad na kľúčové prvky úspechu našej spoločnosti. Pevne verím, že sa mi podarí zrozumiteľne a jasne vysvetliť, prečo...

Marketingový bonus 112.000€

Brokeria podporí svojich riaditeľov marketingovým príspevkom vo výške 112.000 €. Tieto prostriedky sú odmenou za dosiahnuté hospodárske výsledky v roku 2017, ktorými sa firma jasne etablovala medzi najväčšími maklérskymi firmami na trhu. Vyplatenie marketingového bonusu...