Brokeria podporuje podnikanie! - BROKERIA

Brokeria podporuje podnikanie!

//Brokeria podporuje podnikanie!

Vážime si profesionálny prístup, odborné znalosti, pracovné nasadenie a lojalitu nášho tímu. Jednou z najdôležitejších priorít našej spoločnosti je podpora podnikania.

V roku 2021 sme rozdelili za rôznym účelom medzi našich kolegov 369 663 €.

Pozor, tu však naša podpora len začína!

Už v marci sa rozdelí medzi našich 25% podiel na zisku a kmeňové akcie a kvalitatívne bonusy.

Pridajte sa k nám, pretože u nás ľudia tvoria firmu.
#ludiatvoriafirmu

Verified by MonsterInsights