BROKERIA – INVESTIČNÉ PORADENSTVO

Investičné poradenstvo

Investovanie s Brokeriou je založené na dôkladnej analýze klientových plánov, očakávaní aj jeho skúseností. U klienta je dôležité, aby si uvedomil svoj vzťah k riziku a aký je jeho investičný cieľ. Až na základe týchto výsledkov vieme klientovi ponúknuť vhodné investičné riešenie.
Každý klient má iné ciele, finančné možnosti alebo iný postoj k riziku. U nás sa nestretnete so špekuláciami, my neriskujeme klientove peniaze, ale maximálne využívame príležitosti na kapitálovom trhu.

Ponúkame široký výber investičných portfólií, ktoré ideálne odzrkadľujú potreby klienta. Investovať s Brokeriou znamená zdravo investovať.

Veríme, že zdravá investícia je dobrá investícia.

inzerat sept2020

Investičné poradenstvo u nás pozostáva z troch krokov:

Analýza klienta

Návrh vhodného riešenia

Realizácia riešenia

Zistíme investičné preferencie klienta, jeho toleranciu voči riziku, investičný cieľ a horizont a finančné zdroje, aké plánuje klient využiť na splnenie svojho cieľa.

Na základe zistených informácií navrhneme vhodné riešenie pre klienta. To znamená výber správneho portfólia, aby bolo splnenie investičného cieľu reálne a bezpečné.

Na základe rozhodnutia klienta pripravíme všetky podklady k realizácii.

Konzervatívne
Mierne konzervatívne
Zmiešané
Mierne dynamické
Dynamické
Stratégia je určená pre vyvážených investorov, ktorí preferujú stabilný výnos s adekvátnym rizikom. Stratégia investuje 60% portólia do 500 najväčších amerických firiem a 40% do širokého spektra amerických vládnych dlhopisov so splatnosťou nad 20 rokov.> Stratégia je určená pre vyvážených investorov, ktorí preferujú stabilný výnos s adekvátnym rizikom. Stratégia investuje 50% portólia do 500 najväčších amerických firiem a 50% do širokého spektra amerických vládnych dlhopisov so splatnosťou od 7 do 10 rokov. Stratégia je určená pre vyvážených investorov, ktorí preferujú stabilný výnos s adekvátnym rizikom. Stratégia investuje 60% portólia do 500 najväčších amerických firiem a 40% do širokého spektra amerických vládnych dlhopisov so splatnosťou nad 20 rokov. Stratégia je určená pre dynamických investorov, ktorí preferujú vyšší výnos s adekvátne vyšším rizikom. Stratégia investuje 80% portólia do viac než 100 najväčších svetových firiem a 20% do širokého spektra amerických vládnych dlhopisov so splatnosťou nad 20 rokov. Stratégia je určená pre dynamických investorov, ktorí preferujú investovanie do moderných technológií a chcú participovať na ich raste. Stratégia investuje 100% portfólia do akcií, pričom až 40% je v green energy sektore. Zvyšných 60% je rovnomerne rozdelených medzi IT sektor a nové technológie v zdravotníckom sektore.

Definícia typu investora

Návrh investičného portfólia

Realizácia Investície

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi hendrerit elit turpis, a porttitor tellus sollicitudin at.

    Upozornenie:

    Tieto informácie slúžia k uľahčeniu Vašej orientácie v rámci ponuky finančných nástrojov. Zobrazené výsledky neslúžia ako návod na investovanie ani nepredstavujú investičné odporúčanie na nákup alebo predaj akéhokoľvek finančného nástroja. Investor by nemal robiť žiadne investičné rozhodnutia iba na základe údajov tu uvedených, ale mal by si zaistiť ďalšie podrobnejšie informácie a kvalifikované investičné poradenstvo. Doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície môže rovnako rásť, ako aj klesať a nie je tak zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou je spojené riziko, bližšie informácie o rizikách nájdete v štatúte a v KIID príslušného fondu.