BROKERIA – INVESTIČNÉ PORADENSTVO

Investičné poradenstvo

Investovanie s Brokeriou je založené na dôkladnej analýze klientových plánov, očakávaní aj jeho skúseností. U klienta je dôležité, aby si uvedomil svoj vzťah k riziku a aký je jeho investičný cieľ. Až na základe týchto výsledkov vieme klientovi ponúknuť vhodné investičné riešenie.
Každý klient má iné ciele, finančné možnosti alebo iný postoj k riziku. U nás sa nestretnete so špekuláciami, my neriskujeme klientove peniaze, ale maximálne využívame príležitosti na kapitálovom trhu.

Ponúkame široký výber investičných portfólií, ktoré ideálne odzrkadľujú potreby klienta. Investovať s Brokeriou znamená zdravo investovať.

Veríme, že zdravá investícia je dobrá investícia.

inzerat sept2020

Investičné poradenstvo u nás pozostáva z troch krokov:

Analýza klienta

Návrh vhodného riešenia

Realizácia riešenia

Zistíme investičné preferencie klienta, jeho toleranciu voči riziku, investičný cieľ a horizont a finančné zdroje, aké plánuje klient využiť na splnenie svojho cieľa.

Na základe zistených informácií navrhneme vhodné riešenie pre klienta. To znamená výber správneho portfólia, aby bolo splnenie investičného cieľu reálne a bezpečné.

Na základe rozhodnutia klienta pripravíme všetky podklady k realizácii.

Konzervatívne
Mierne konzervatívne
Zmiešané
Mierne dynamické
Dynamické
Stratégia je určená pre vyvážených investorov, ktorí preferujú stabilný výnos s adekvátnym rizikom. Stratégia investuje 60% portólia do 500 najväčších amerických firiem a 40% do širokého spektra amerických vládnych dlhopisov so splatnosťou nad 20 rokov.> Stratégia je určená pre vyvážených investorov, ktorí preferujú stabilný výnos s adekvátnym rizikom. Stratégia investuje 50% portólia do 500 najväčších amerických firiem a 50% do širokého spektra amerických vládnych dlhopisov so splatnosťou od 7 do 10 rokov. Stratégia je určená pre vyvážených investorov, ktorí preferujú stabilný výnos s adekvátnym rizikom. Stratégia investuje 60% portólia do 500 najväčších amerických firiem a 40% do širokého spektra amerických vládnych dlhopisov so splatnosťou nad 20 rokov. Stratégia je určená pre dynamických investorov, ktorí preferujú vyšší výnos s adekvátne vyšším rizikom. Stratégia investuje 80% portólia do viac než 100 najväčších svetových firiem a 20% do širokého spektra amerických vládnych dlhopisov so splatnosťou nad 20 rokov. Stratégia je určená pre dynamických investorov, ktorí preferujú investovanie do moderných technológií a chcú participovať na ich raste. Stratégia investuje 100% portfólia do akcií, pričom až 40% je v green energy sektore. Zvyšných 60% je rovnomerne rozdelených medzi IT sektor a nové technológie v zdravotníckom sektore.

Definícia typu investora

Návrh investičného portfólia

Realizácia Investície

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi hendrerit elit turpis, a porttitor tellus sollicitudin at.