#brokeriapomaha - BROKERIA

#brokeriapomaha

//#brokeriapomaha

Každá vojna prináša nesmierne utrpenie pre obyvateľov, ktorí žijú v postihnutých oblastiach.
Rozhodli sme sa preto vytvoriť transparentný účet #brokeriapomaha.
Vyzbieranú čiastku venujeme na pomoc vojnovým utečencom, ktorí prišli o všetko a navyše ich otcovia či manželia sa ocitli uprostred vojny ako jej aktívni účastníci.

Prosíme preto aj Vás, podporte našu spoločnú aktivitu.
Ďakujeme. ❤️

Transparentný účet:
SK35 0900 0000 0051 8827 9113
Prehľad príspevkov nájdete na tomto linku:
Transparentné účty (https://transparentneucty.sk/)