Archive for Category: Aktuality

Štatút súťaže “Vyhrajte balíček Brokerie”

1. Usporiadateľ súťaže: Usporiadateľom súťaže „Vyhrajte balíček Brokerie“ (ďalej len „Súťaž”) je Spoločnosť Brokeria a.s., so sídlom Einsteinova 11/3677, IČO: 50 248 715 (ďalej len „Usporiadateľ”). Usporiadateľ vydáva tento Štatút Súťaže...

Náš rast je dôsledkom poctivého prístupu.

Milí kolegovia, s mojím nástupom do pozície generálneho riaditeľa spoločnosti Brokeria, a.s., by som Vám rád predstavil svoj pohľad na kľúčové prvky úspechu našej spoločnosti. Pevne verím, že sa mi podarí zrozumiteľne...

Marketingový bonus 112.000€

Brokeria podporí svojich riaditeľov marketingovým príspevkom vo výške 112.000 €. Tieto prostriedky sú odmenou za dosiahnuté hospodárske výsledky v roku 2017, ktorými sa firma jasne etablovala medzi najväčšími maklérskymi firmami na trhu....