Archive for Category: Aktuality

Štatút súťaže “Vyhrajte balíček Brokerie”

1. Usporiadateľ súťaže: Usporiadateľom súťaže „Vyhrajte balíček Brokerie“ (ďalej len „Súťaž”) je Spoločnosť Brokeria a.s., so sídlom Einsteinova 11/3677, IČO: 50 248 715 (ďalej len „Usporiadateľ”). Usporiadateľ vydáva tento Štatút Súťaže...

Top partner VUB 2018

Patríme k najlepším partnerom VÚB banky

Hoci sa rok 2018 niesol v duchu sprísňovania poskytovania hypoték, našim sprostredkovateľom sa darilo a pomohli tisíckam klientov na ceste k ich vysnívanému bývaniu. O tom, že sme pracovali dobre, svedčí aj ocenenie našej spoločnosti...

Náš rast je dôsledkom poctivého prístupu.

Milí kolegovia, s mojím nástupom do pozície generálneho riaditeľa spoločnosti Brokeria, a.s., by som Vám rád predstavil svoj pohľad na kľúčové prvky úspechu našej spoločnosti. Pevne verím, že sa mi podarí zrozumiteľne...

Marketingový bonus 112.000€

Brokeria podporí svojich riaditeľov marketingovým príspevkom vo výške 112.000 €. Tieto prostriedky sú odmenou za dosiahnuté hospodárske výsledky v roku 2017, ktorými sa firma jasne etablovala medzi najväčšími maklérskymi firmami na trhu....