Čo robiť, ak v cudzine ochoriem. - BROKERIA

Čo robiť, ak v cudzine ochoriem.

//Čo robiť, ak v cudzine ochoriem.
Brokeria - Finančné sprostredkovanie - Blog

Ide leto a väčšina ľudí už vie kam pôjde na dovolenku. Najobľúbenejšími
letnými destináciami Slovákov sú tradične Chorvátsko,
Turecko, Bulharsko a tiež Taliansko. Čoraz viac našincov
plánuje dovolenku na Slovensku, tohto roku takmer polovica.
Bez komerčného poistenia liečebných nákladov, ktoré stojí približne 10 eur na týždeň, cestuje do cudziny každý
tretí obyvateľ Slovenska, uvádzajú poisťovne. Ak takého cestovateľa zastihne choroba alebo úraz, pobyt sa mu
môže poriadne predražiť. Niektorí ľudia sa spoliehajú na to, že majú od svojej zdravotnej poisťovne Európsky
preukaz zdravotného poistenia. Ten však akceptujú len v zdravotníckych zariadeniach zapojených do systému
verejného poistenia.
Ak ste v členskom štáte EÚ museli zaplatiť za ošetrenie v hotovosti, môžete o preplatenie požiadať buď miestnu
zdravotnú poisťovňu, alebo vybavovanie odložiť na čas po návrate. Slovenská zdravotná poisťovňa náklady
preplatí buď do výšky, akú hradia poisťovne daného štátu svojim občanom, alebo do výšky úhrad za daný
výkon na Slovensku. Poistenec si môže vybrať, čo je pre neho výhodnejšie. Ak išlo o ošetrenie v krajine mimo
EÚ, slovenská poisťovňa prepláca náklady zásadne len do výšky nákladov v SR.
Ak si dovolenkár uzatvorí cestovné poistenie, poisťovňa mu zaplatí z poistenia liečebných nákladov všetky
náklady na lekárske ošetrenie vrátane spoluúčasti a predpísaných liekov, hospitalizáciu, prepravu do nemocnice,
prepravu na Slovensko, v prípade úmrtia prevoz telesných pozostatkov. Výška náhrad je ohraničená len zmluvne
dohodnutou maximálnou sumou poistného plnenia.
Okrem liečebných nákladov sa dá pripoistiť aj batožina, zodpovednosť za škodu, rizikové športy či doplnkové
asistenčné služby a úrazové poistenie. Ak idete na výlet len na pár dní, neobľubujete adrenalínové športy
a nemáte v kufri cennosti, stačí vám základné cestovné poistenie, ktoré garantuje preplatenie nákladov za
ošetrenie choroby či úrazu v krajine.
AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE CHOROBY ALEBO ÚRAZU
Dovolenkár by mal kontaktovať asistenčnú službu poisťovne. Tá je dostupná non-stop z akejkoľvek krajiny
v zahraničí. Asistenčná služba pomôže a poradí ako postupovať v konkrétnej situácii, zorganizuje, prípadne uhradí
náklady v závislosti od konkrétnej poistnej udalosti.
„Pracovníci asistenčnej spoločnosti, ktorí s klientom komunikujú v slovenčine alebo češtine, mu poskytnú všetky
potrebné informácie. Stačí raz zatelefonovať, pracovníci budú poisteného spätne kontaktovať. Dôležité je mať
so sebou poistnú zmluvu, respektíve číslo poistnej zmluvy kvôli preukázaniu sa u lekára a kontaktom na asistenčnú
spoločnosť. Prípadne je dobré si číslo poistnej zmluvy odfotiť do mobilného telefónu a uložiť číslo na
asistenčnú službu
Ak klient potrebuje pomoc veľmi naliehavo a tiež pri bežných ochoreniach a zdravotných problémoch, je vhodné
vyhľadať najskôr pomoc lekára a preukázať sa poistnou zmluvou alebo poistnou kartou. Po uhradení poplatkov
za ošetrenie v hotovosti je nutné, aby si klient od lekára vyžiadal originál potvrdenia o ošetrení s uvedením
diagnózy a doklad o zaplatenej čiastke.
Základom cestovného poistenia je krytie liečebných nákladov. Poistenie je možné doplniť o:
úrazové pripoistenie,
pripoistenie zodpovednosti za škodu,
pripoistenie batožiny,
pripoistenie meškania batožiny,
pripoistenie meškania odletu,
pripoistenie nepojazdného vozidla,
pripoistenie storna zájazdu.
POZOR NA VÝLUKY
Každá poisťovňa má vlastný zoznam rizikových športových aktivít vylúčených zo základného
poistenia.
Neodporúča sa cestovať do krajín, kde hrozí zvýšené nebezpečenstvo – vojnové konflikty a podobne.
Preplácané nie sú ani poistné udalosti, ak bol dovolenkár pod vplyvom alkoholu, narkotík či iných
omamných látok, ktoré môžu ovplyvniť jeho psychiku.
Výluky sú aj v tom prípade, ak je pred vycestovaním do krajiny povinné očkovanie a cestovateľ
sa mu nepodrobil.

Co-robit-ak-v-cudzine-ochoriem

Verified by MonsterInsights