Dôchodky - BROKERIA

Dôchodky

BROKERIA - SPROSTREDKOVATEĽ PRE LEPŠIU BUDÚCNOSŤ
/Dôchodky

Cesta k dôstojnému dôchodku začína dnes

Najlepší čas začať sa pripravovať na dôchodok bol hneď, ako ste sa zamestnali. Druhý najlepší čas je dnes. Kto sa spolieha na štátny dôchodok, môže byť pri odchode do dôchodku nemilo prekvapený. V priemere je dôchodok nižší, ako polovica posledného platu čerstvého dôchodcu. Ako na to? Naši odborníci Vám pripravia riešenie, aby ste mohli v starobe žiť dôstojne a podľa svojich predstáv.

Kvalitné a efektívne riešenie vieme nájsť pre mladých aj pre tých, ktorí majú do dôchodku kratšie.

Cesta k dôstojnému dôchodku začína dnes

Najlepší čas začať sa pripravovať na dôchodok bol hneď, ako ste sa zamestnali. Druhý najlepší čas je dnes. Kto sa spolieha na štátny dôchodok, môže byť pri odchode do dôchodku nemilo prekvapený. V priemere je dôchodok nižší, ako polovica posledného platu čerstvého dôchodcu. Ako na to? Naši odborníci Vám pripravia riešenie, aby ste mohli v starobe žiť dôstojne a podľa svojich predstáv.

Kvalitné a efektívne riešenie vieme nájsť pre mladých aj pre tých, ktorí majú do dôchodku kratšie.

KOĽKO SI MÁM SPORIŤ, ABY SOM MAL LEPŠÍ DÔCHODOK?

Čím viac času máte na prípravu na dôchodok, tým menej stačí mesačne vkladať. Juraj Zodpovedný začne pravidelne investovať na dôchodok hneď po vysokej škole vo veku 25 rokov. Mesačne vkladá 30 eur zo svojej mzdy 1000 eur mesačne. Do dôchodku si vytvorí taký kapitál, že bude môcť z neho míňať 500 eur do svojho veku 85 rokov. Jeho kolega Milan Ľahkovážny má 35 rokov a rovnaký plat. Aby aj on mal na dôchodku 500 eur na dorovnanie platu z pracovného života, musí mesačne pravidelne investovať 65 eur. Ak Milan nezačne dnes a stratí ďalších 10 rokov, jeho nevyhnutný mesačný vklad na dosiahnutie rovnakej renty vzrastie na vyše 150 eur.

Ilustratívny príklad nie je obchodná ponuka. Počíta z pravidelným investovaním uvedenej sumy mesačne od 25, 35, 45 rokov veku do 65 rokov veku klienta a priemerným ročným zhodnotením 7 % v sporiacej fáze a 4,5 % počas výplatnej fázy. Výplatná fáza trvá 20 rokov. Účelom sporenia je nahradiť pokles príjmu na dôchodku na 50 % príjmu počas aktívneho života. Ilustratívny príklad pre jednoduchosť nepočíta s infláciou, t.j. akoby sa nemenila cenová hladina.

AKO FUNGUJE DÔCHODKOVÝ SYSTÉM NA SLOVENSKU?