Finančné aktuality: Finančná gramotnosť - BROKERIA

Finančné aktuality: Finančná gramotnosť

//Finančné aktuality: Finančná gramotnosť

Finančná gramotnosť je súbor zručností, ktoré človeku umožňujú porozumieť financiám a napomôžu správnemu zachádzaniu s nimi v rôznych životných situáciách. Pozrite si naše mimoriadne vydanie Finančných aktualít k Medzinárodnému dňu finančnej gramotnosti.