Investície, ktoré Vás prežijú - BROKERIA

Investície, ktoré Vás prežijú

//Investície, ktoré Vás prežijú

Keď sa povie slovo investovať, čo si pod týmto pojmom predstavíte?

Niektorí z nás si predstavia investičnú nehnuteľnosť, niektorí akcie, iní obchodovanie na burze. A niektorí z nás veľmi zlú skúsenosť, ktorú už nikdy nechcú opakovať.  Samotné investovanie je avšak omnoho staršie. Najstarší zachovaný záznam o investičnom nástroji (dlhopise) pochádza z Mezopotámie a je datovaný do roku okolo 2400 pred naším letopočtom. Majiteľ tohto dlhopisu požičal kukuricu a následne bol v nej aj spätne platený. Ako vidíme, kukurica bola peniazmi tejto starovekej civilizácie.

Na Slovensku sa myšlienka investovania posúvala ústnym podaním. Dôkazom je aj rozprávka od Pavla Dobšinského – O troch grošoch. Už v tejto rozprávke chudobný sedliak jeden groš splácal, jeden míňal a jeden požičiaval. Na sedliackom rozume, ako ho autor opisuje, je najlepšie, že platí bez ohľadu na to, v akom storočí sa nachádzame. Prenesené do dnešnej reality: Mnoho ľudí zabúda na ten jeden groš, ktorý by mali požičiavať svojmu synovi (šetriť). Nevytvárajú si rezervu, o ktorej počuli už ako malé deti.

 

Čo to vlastne znamená investovať a čo to znamená šetriť?

Väčšina Slovákov si šetrí na nové auto, nové bývanie, rekonštrukciu, na svadbu, na štúdium pre deti a podobne. Šetriť znamená vo všeobecnosti odkladať si peniaze, ktoré neminieme, aby sme ich mohli použiť na nejaký konkrétny cieľ v nejakom časovom horizonte. Štandardne máme tieto peniaze uložené v bankách alebo niektorí doma, ako sa hovorí „v ponožke“. A čakáme kým nebudeme mať potrebné prostriedky na splnenie svojho cieľa.

V dnešnej dobe však už z každej strany počujeme slovo investícia. Investovanie znamená vlastne šetrenie. Toto slovo sa stalo súčasťou nášho každodenného života. Môžeme ho vidieť či pozeráme ponuku bytov ako „investičný byt“, či ideme do banky si otvoriť bežný účet a pracovník banky nám hneď ponúkne „podielový fond“ alebo len pri šoférovaní na diaľnici, niekde na poli je napísané „investičný pozemok“.

Investovať znamená, že tieto peniaze zoberieme a zveríme ich do rúk podnikateľom, ktorí majú nejaký nápad, ktorý by chceli zrealizovať. Tento nápad sa však niekedy nemusí podariť, čo môže spôsobiť to, že ľudia prídu o svoje zainvestované peniaze.

Preto je dnes omnoho dôležitejšie, než tomu bolo minulé roky, aby sme sa o tejto téme rozprávali viac. Viac si zisťovali, pýtali sa z čoho pozostáva investícia, na aké obdobie je rozložená, aký výnos prinesie a aké riziko je s ňou spojené.

 

U nás platí, že len zdravá investícia je dobrá investícia.

 

My v Brokerii ponúkame investovanie do overených akciových alebo dlhopisových fondov svetových správcovských spoločností. Je iba jeden jednoduchý recept na investovanie ako minimalizovať riziko a zvýšiť výnosy. A to je pravidelné investovanie do vhodného a diverzifikovaného portfólia bez ohľadu na vývoj trhu.

 

Keď už sa teda rozhodneme naše našetrené peniaze dať do rúk podnikateľom, čo všetko by sme mali zvažovať?

Hneď prvá myšlienka už bola spomenutá, a to je: zvážiť komu svoje peniaze zveríme do rúk.

Môžeme ich dať do rúk slovenským podnikateľom, ktorí sa naozaj budú snažiť urobiť to najlepšie čo vedia. V dnešnej dobe však už vieme investovať aj do medzinárodných spoločností, ktoré pôsobia celosvetovo, majú niekoľko ročnú históriu a preto je riziko straty nižšie.

U nás v Brokerii ponúkame možnosť investovať do kvalitných fondov zložených z vládnych dlhopisov USA, Nemecka, Japonska alebo Francúzska. Rovnako kvalitné sú aj akciové fondy zložené z veľkých medzinárodných firiem, ako je Apple, Microsoft, Coca-Cola, Pepsi, Visa, Mastercard, McDonald’s, BMW a podobne. Zároveň, pre ochranu investícií našich klientov, odporúčame vždy „diverzifikáciu“, resp. rozdelenie investície. Znamená to, že neinvestujeme len do jednej konkrétnej spoločnosti alebo krajiny, ale do viacerých. Je lepšie investovať peniaze nielen do akcií Coca-Coly, ale aj do Pepsi, McDonaldu, Apple, Microsoftu a neposlednom rade aj do vládnych dlhopisov. Pri takomto rozdelení (diverzifikácií), kde sú peniaze rozdelené do veľkého množstva firiem a krajín, z veľkej časti odpadáva riziko úplnej straty peňazí.

Druhý a veľmi dôležitý fakt je nákladovosť celej investície. Tu rozlišujeme niekoľko typov poplatkov.

Vstupný poplatok, ktorý platíme na začiatku investície. Výstupný poplatok, ktorý platíme keď peniaze vyberáme. Tu je dôležité spomenúť, že je lepšie zaplatiť vstupný než výstupný poplatok. A priebežný poplatok, ktorý platíme každý rok. Ide o poplatok za správu fondu, čiže ak kupujem podielový fond v banke, tak niekto sa oň musí starať. Tento človek si bez ohľadu na to, či sa mu darí dosahovať adekvátny výnos alebo nie, berie určitú časť majetku. V Slovenských bankách sa tento náklad pohybuje okolo 1,50 až 2,50% ročne z investovaného majetku.

Aj toto je dôvod, prečo si v Brokerii myslíme, že len dobrá investícia je zdravá investícia. A dobrá je taká, ktorá je dobre diverzifikovaná a ktorá nie je drahá. Nevieme predpovedať budúcnosť, ale vieme správne poradiť.

Naše odporúčanie pre každého klienta je: „Pýtajte sa!“. Pýtajte sa svojich finančných sprostredkovateľov do čoho sú peniaze zainvestované, čo je podstatou fondu, ktorý vám ponúka, aké je to nákladné, ako sú nastavené poplatky. Koniec koncov ste to Vy, kto svoje peniaze dáva do rúk niekomu cudziemu, aby s nimi robil, čo uzná za vhodné.

Adam Hulin, expert Brokerie na investície

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácie o finančných nástrojoch uvedené v tomto texte nie sú investičným poradenstvom, ani osobným odporúčaním a predstavujú marketingové oznámenie Brokeria, a.s., so sídlom Einsteinova 11/3677, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 248 715, zapísaná v Obchodom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6353/B. Investície do finančných nástrojov sú spojené s rizikom, ktoré závisí od zvolenej investičnej stratégie. Hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť alebo klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom pre budúce výkonnosti. Akékoľvek predpovede o výkonnosti v budúcnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Na informácie uvedené v texte sa nemožno spoliehať ako na vysvetlenie rizík spojených s investovaním do finančných nástrojov alebo s využitím investičnej služby.

Verified by MonsterInsights