Investičné poradenstvo - BROKERIA

Investičné poradenstvo

BROKERIA - SPROSTREDKOVATEĽ PRE LEPŠIU BUDÚCNOSŤ
/Investičné poradenstvo

Investovanie s Brokeriou je založené na dôkladnej analýze plánov, očakávaní a skúseností klienta.  Je veľmi dôležité, aby si uvedomil svoj vzťah k riziku a aký je jeho investičný cieľ. Až na základe týchto výsledkov vieme klientovi ponúknuť vhodné investičné riešenie.

Každý z vás má iné ciele, finančné možnosti alebo iný postoj k riziku. U nás sa nestretnete so špekuláciami, my neriskujeme klientove peniaze, ale maximálne využívame príležitosti na kapitálovom trhu.

Ponúkame široký výber investičných portfólií, ktoré ideálne odzrkadľujú potreby klienta. Investovať s Brokeriou znamená zdravo investovať.

Veríme, že zdravá investícia je dobrá investícia.

K V Í Z

Investovanie s Brokeriou je založené na dôkladnej analýze plánov, očakávaní a skúseností klienta.  Je veľmi dôležité, aby si uvedomil svoj vzťah k riziku a aký je jeho investičný cieľ. Až na základe týchto výsledkov vieme klientovi ponúknuť vhodné investičné riešenie.

Každý z vás má iné ciele, finančné možnosti alebo iný postoj k riziku. U nás sa nestretnete so špekuláciami, my neriskujeme klientove peniaze, ale maximálne využívame príležitosti na kapitálovom trhu.

Ponúkame široký výber investičných portfólií, ktoré ideálne odzrkadľujú potreby klienta. Investovať s Brokeriou znamená zdravo investovať.

Veríme, že zdravá investícia je dobrá investícia.

 

K V Í Z

INVESTIČNÉ PORADENSTVO U NÁS POZOSTÁVA Z TROCH KROKOV

Analýza klienta

Zistíme investičné preferencie klienta, jeho toleranciu voči riziku, investičný cieľ a horizont, aj finančné zdroje, aké plánuje využiť na splnenie svojho cieľa.

Návrh vhodného riešenia

Na základe zistených informácií navrhneme vhodné riešenie pre klienta. To znamená výber správneho portfólia, aby bolo splnenie investičného cieľu reálne a bezpečné.

Realizácia riešenia

Na základe rozhodnutia klienta pripravíme všetky podklady k realizácii.

ZOZNAM PONÚKANÝCH INVESTIČNÝCH NÁSTROJOV

Upozornenie:

Tieto informácie slúžia k uľahčeniu Vašej orientácie v rámci ponuky finančných nástrojov. Zobrazené výsledky neslúžia ako návod na investovanie ani nepredstavujú investičné odporúčanie na nákup alebo predaj akéhokoľvek finančného nástroja. Investor by nemal robiť žiadne investičné rozhodnutia iba na základe údajov tu uvedených, ale mal by si zaistiť ďalšie podrobnejšie informácie a kvalifikované investičné poradenstvo. Doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície môže rovnako rásť, ako aj klesať a nie je tak zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou je spojené riziko, bližšie informácie o rizikách nájdete v štatúte a v KIID príslušného fondu.