Koho (ne)podrží životné poistenie pri súčasnej pandémii - BROKERIA

Koho (ne)podrží životné poistenie pri súčasnej pandémii

//Koho (ne)podrží životné poistenie pri súčasnej pandémii

Som v karanténe, dostanem poistné plnenie? Ochorel som na COVID-19, podrží ma moja poistka? Aj to sú otázky, na ktoré dnes myslia klienti životných poisťovní a kladú ich svojim sprostredkovateľom a poisťovniam. Pozreli sme sa preto na to, kedy klienti majú nárok na plnenie a kedy nie.

Dobrou správou je, že veľká väčšina životných poisťovní nemá vyhlásenie epidémie alebo pandémie vo svojich výlukách. Tieto poisťovne sa pri plnení nezaoberajú tým, že Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila kvôli koronavírusu SARS-CoV-2 stav pandémie. To v praxi znamená, že ak klient splní štandardné podmienky, aby mal nárok na plnenie, tak mu poisťovňa peniaze vyplatí.

Karanténa a plnenie z PN

Na to, aby klient dostal poistné plnenie, musí byť v prvom rade chorý alebo mať úraz. Pri ochorení, či už na COVID-19 alebo na iné ochorenie, majú klienti najčastejšie nárok na poistné plnenie z pripoistenia práceneschopnosti. V závažnejších prípadoch aj v prípade hospitalizácie v nemocnici.

Poisťovne však upozorňujú na to, že klienti, ktorí nie sú chorí, ale sú v karanténe, nárok na výplatu plnenia nemajú. Nemá na to vplyv ani to, či ide o povinnú alebo dobrovoľnú karanténu. V povinnej sa ocitajú napríklad tí, ktorí prišli zo zahraničia, alebo boli v kontakte s chorým. V dobrovoľnej sú napríklad tí, ktorí nechodia do práce z obavy z nákazy. Vplyv nemá ani to, že klientov zamestnávateľ prerušil výrobu a poslal zamestnancov domov. Ak však klient musí byť v karanténe s dôvodu kontaktu s chorým na COVID-19 a následne po otestovaní sa zistí, že je chorý aj on, nárok na plnenie má.

Pripoistenie kritických ochorení

Samotné ochorenie COVID-19 nepatrí do skupiny ochorení, ktoré sú kryté z pripoistenia kritických alebo závažných ochorení. Klienti, ktorí majú toto pripoistenie, preto nemôžu očakávať, že dostanú plnenie pri diagnostikovaní tohto ochorenia. Tento vírus však môže spôsobiť aj komplikovaný zápal pľúc, čo už je ochorenie, ktoré majú niektoré poisťovne v zozname krytých ochorení.

Čo znamená, že je pandémia vo výlukách

Zmluva životného poistenia, ktorá má vo výlukách pandémiu, klientov v tejto situácii nepodrží tak, ako by čakali. A to v prípade akejkoľvek poistnej udalosti a pripoistenia, teda aj v prípade, že klient zomrie následkom ochorenia COVID-19. Netreba zabúdať ani na to, že ak pri súčasných produktoch poisťovňa pandémiu nemá vo výluke, neznamená to, že v minulosti to tak nebolo. Z tohto dôvodu odporúčame, aby si klienti buď sami prekontrolovali výluky vo svojich poistných zmluvách alebo aby sa obrátili na odborníka a požiadali svojho finančného sprostredkovateľa o takúto kontrolu. Aj napriek obmedzeniam, ktoré súčasná situácia priniesla, takýto audit zmlúv sa dá vykonať aj na diaľku.

Ivan Kahanec, analytik spoločnosti Brokeria
Ivan Kahanec, analytik spoločnosti Brokeria