Kvartálny investičný report Q1/2024 - BROKERIA

Kvartálny investičný report Q1/2024

//Kvartálny investičný report Q1/2024

Rok 2024 sa rozbehol podobne, ako predošlý skončil – rastom. Stále cítiť silný vplyv efektu umelej inteligencie na výsledky firiem. Zatiaľ sa na vlne vezú najmä najväčšie technologické spoločnosti ako Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet a, samozrejme, Nvidia. Za nimi zaostáva napríklad Tesla a Apple, ktoré boli považované za súčasť statočnej sedmičky z minulého roka. Tento rok sa preto hovorí už skôr o fantastickej štvorke, ale jej zloženie je u každého trochu iné. Na druhej strane, ak by sme si z indexov odmysleli spomínaných gigantov, aj tak sa akciám dobre darí. Existuje napríklad index S&P 500 Equal Weighted, v ktorom je všetkých päťsto firiem z indexu navážených rovnakým dielom. Tento index od začiatku roka do konca marca narástol približne o šesť percent. To je za tri mesiace výborný výsledok. Ešte lepšie zarábajú od začiatku roka napríklad japonské alebo nemecké akcie. Historicky sú však obdobia, keď sa darí lepšie zvyšku sveta ako americkým akciám, veľmi krátke. Nemá preto veľký zmysel pri dlhodobých investíciách preskakovať z fondu (indexu) do fondu. Dlhodobo americké akcie prekonávajú tie ostatné, preto je lepšie ostať zainvestovaný s najväčšou váhou portfólia v Severnej Amerike.

USA

V Amerike vidíme stále silný trh práce a oproti zvyšku rozvinutého sveta aj solídny rast HDP. Problémom sa však stáva opäť inflácia. Tá v poslednom období neklesá tak rýchlo, ako sa čakalo. Za február bolo reportované číslo 3,1 percenta, čo nesplnilo očakávania (2,9 %). Preto trhy trochu znervózneli a akciové aj dlhopisové indexy mierne zakolísali. Na pomoc prišiel svojimi vyhláseniami šéf americkej centrálnej banky (FED), ktorý vyhlásil, že prvé zníženie sadzieb síce nie je za rohom, no aj tak to vidí na tri zníženia do konca roka. Trhy sa ukľudnili a pokračovali v raste. Pripomíname, že inflačný cieľ FED-u je podobne ako cieľ Európskej centrálnej banky (ECB) na úrovni dvoch percent.

 

Zdroj: www.tradingeconomics.com

Európa

V Európe sme v prvom kvartáli tohto roka videli ďalší žalostný (ne)rast HDP. Posledná hodnota je na úrovni nula percent. Nezamestnanosť sa však dostala na predpandemické úrovne (6,40 %) a inflácia je tiež na ústupe (2,60 %). V poslednom čase sa dokonca zlepšuje aj sentiment v priemysle a službách. PMI v priemysle síce stále indikuje recesiu (hodnota pod 50), služby sú však tesne nad 50, čo indikuje rast. Zmiešané signály a biedne HDP zatiaľ neznepokojuje ECB, ktorá bude úrokovú sadzbu znižovať prvý krát zrejme až v júli. Trhy zatiaľ vidia štyri zníženia do konca roka, celkovo o jedno percento. Ako blízko to bude realite uvidíme až časom.

Čína

V Číne sa vláda rozhodla podporiť kapitálový trh. Okrem uvoľnenia pravidiel pre tuzemských investorov začala na trhy nalievať nový kapitál. Tento krok dočasne pomohol a indexy sa vyškriabali z mínusových hodnôt. Od začiatku roka však stále ostávajú v porovnaní s vyspelými krajinami najhoršie zarábajúcimi. V ostatných dvoch rokoch sme videli, ako investori presúvajú prostriedky z Číny napríklad do Indie. Uvidíme, či ďalšie štátne zásahy do trhu sú to, čo chcú vidieť. Mimochodom, realitný gigant Evergrande definitívne skrachoval. Pri likvidácii sa okrem iného prišlo na to, že manažment spreneveril v prepočte približne 78 miliárd dolárov, o ktoré podvodom nafúkol tržby spoločnosti.

Slovensko

Podobne ako vo zvyšku eurozóny aj na Slovensku klesá inflácia. Februárová hodnota ukazovala 3,40 percenta, čo je najmenej od augusta 2021. Nezamestnanosť je tiež na úrovniach pred pandémiou a firmy začínajú mať problém zohnať zamestnancov. Na Slovensku však začíname pociťovať problém s verejným dlhom a s absenciou konsolidačných opatrení. Koncom marca si Slovenská republika už požičiavala najdrahšie v Európskej únii. Drahšie ako Grécko, Írsko či Taliansko. Ak to takto s verejnými financiami pôjde ďalej, zahraniční investori sa budú viac a viac obávať prípadného krachu a nebudú nám chcieť požičať vôbec. Takýto scenár by bol výnimočne zlý aj pre úverovanie obyvateľstva. Na znižovanie sadzieb pri hypotékach by sme mohli zabudnúť. Verme, že po prezidentských voľbách sa situácia trochu ukľudní a zákonodarcovia začnú rozmýšľať aj nad tým, ako dať slovenský verejný dlh do poriadku.

Brokeria stratégie

Brokeria stratégie si od začiatku roka pripisujú zaujímavé zisky. Napriek tomu, že stále čakáme na prvé zníženie úrokových sadzieb v USA aj v Európe, naše stratégie prinášajú výborné zhodnotenie. Zároveň stále platí, že po roku držby klient nemusí zisky zdaňovať. Nadpriemerná výkonnosť spolu s nízkymi poplatkami a daňovým zvýhodnením je mix výhod, ktorý poráža väčšinu konkurencie.

 

Blízka budúcnosť

V druhom štvrťroku sa budú trhy viac a viac orientovať na zasadania centrálnych bánk. Napriek tomu, že prvé zníženie základných úrokových sadzieb v USA aj v EMÚ sa všeobecne očakáva až v treťom kvartáli, bude sa určite ostro sledovať každé slovo, ktoré centrálni bankári povedia na tlačových konferenciách. Okrem toho bude zaujímavé sledovať aj vývoj americkej inflácie. Ak sa potvrdí trend pomalšieho poklesu, nič nebude tlačiť FED do znižovania sadzieb.

Pomaly začína výsledková sezóna za prvý kvartál. Všetky oči sa budú opäť upierať na technologické firmy, no v hľadáčiku sa môžu ocitnúť aj americké banky, ktorým skončil podporný program.

 


 

Investičné komentáre

V posledných Investičných komentároch sme privítali vedúceho slovenskej pobočky Erste Asset Management, Pavla Vejmelku. S pánom Vejmelkom sme sa rozprávali o kryptomenách, akciách, dlhopisoch, ale aj o tom, čo by mohlo klientom priniesť zisky v blízkej budúcnosti.

 

Celý diel si môžete pozrieť tu: Youtube. alebo vypočuť na streamovacích platformách: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts.

 


Dôležité upozornenie

Tento marketingový materiál vytvorila Brokeria, a.s. so sídlom Einsteinova 11/3677, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 248 715, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., oddiel: Sa, vložka číslo: 6353/B a je platný k 5. 4. 2024. Tento materiál má iba informatívny charakter, nepredstavuje ponuku cenných papierov, ani investičné odporúčanie na nákup alebo predaj akéhokoľvek finančného nástroja, nepredstavuje ani nenahrádza informácie podľa príslušných právnych predpisov, najmä informácie o poskytovateľovi investičných služieb, ním poskytovaných službách, ochrane majetku klientov, rizikách, kľúčové informácie pre investorov (KIID) alebo prospekt (štatút fondu), ktoré tiež obsahujú aj úplné názvy fondov. Investor by nemal robiť žiadne investičné rozhodnutia iba na základe údajov tu uvedených, ale mal by sa zoznámiť aj s vyššie uvedenými dokumentami, ktoré sú dostupné v sídle Brokeria, a.s., na www.brokeria. sk alebo u finančného sprostredkovateľa. Historická výkonnosť zohľadňuje vplyvy priebežných poplatkov ako aj ďalších nákladov, avšak nezohľadňuje odmenu za sprostredkovanie investičnej služby. Hodnota investície môže rásť, ako aj klesať a nie je tak zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou sú spojené riziká, bližšie informácie o rizikách sú uvedené v štatúte a v KIID príslušného fondu. Návratnosť investície v cudzej mene môže stúpať a klesať v dôsledku menových výkyvov. Rozloženie portfólia do sektorov a krajín sa môže zmeniť. Historická výkonnosť zohľadňuje vplyvy provízií, poplatkov ako aj ďalších nákladov. Hoci informácie obsiahnuté v tomto materiáli boli získané zo zdrojov, ktoré Brokeria pokladá za spoľahlivé, Brokeria nerobí žiadne vyhlásenie ani záruku týkajúcu sa správnosti a úplnosti informácií obsiahnutých v tomto materiáli.