Kvartálny investičný report Q4/2023 - BROKERIA

Kvartálny investičný report Q4/2023

/, Novinky/Kvartálny investičný report Q4/2023

Ak sme pri pohľade na vývoj akcií v priebehu roka 2023 hovorili, že sa indexy správajú viac-menej štandardne, záver roka to len potvrdil. Jeseň zapadla do priemerov úplne dokonale, keď sme videli rastový záver roka. To malo, samozrejme, pozitívny vplyv aj na výkonnosti Brokeria stratégií. K tomu sa ale dostaneme neskôr.

USA

Vyzerá to tak, že americkej centrálnej banke (FED) sa darí krotiť infláciu a že nebudú potrebné ďalšie zvyšovania sadzieb. Od posledného zvýšenia sadzieb v lete drží FED hlavnú úrokovú sadzbu na úrovni 5,50 percenta. Oficiálny obrat v rétorike však prišiel až v poslednom mesiaci roka. Jerome Powell na tlačovej konferencii po zasadnutí centrálnej banky oznámil, že v roku 2024 zrejme príde k niekoľkým zníženiam sadzieb. Trhy to okamžite vyhodnotili ako pozitívny signál. Dlhopisoví obchodníci sa vrhli na nákupy štátnych dlhopisov a akcioví zase na nákup akcií. Pár dní po spomínanej tlačovej konferencii sa síce niektorí americkí centrálni bankári snažili krotiť optimizmus, trh si však išiel svoje a do konca roka všetko rástlo. Keďže trh vždy preháňa, namiesto FED-om spomínaných troch znížení sadzieb v roku 2024 očakáva rovno šesť. Tu vidíme riziko. V priebehu roka 2024 zrejme príde vytriezvenie a uvidíme aj nejaký ten prepad. Momentálne však nečakáme žiadne mimoriadne hlboké turbulencie.

V priebehu roka sa objavovali správy, že ak tretí rok po sebe klesnú ceny amerických vládnych dlhopisov, bude to po prvý krát v celej ich 250-ročnej histórii. Toto sa našťastie neudialo. Aj americké vládne dlhopisy skončili rok 2023 v pluse.

Zdroj: www.tradingeconomics.com

Európa

Európska centrálna banka sa po vzore FED-u nechala počuť, že skončila so zvyšovaním úrokových sadzieb. V Európe je však odlišná situácia ako v USA. Posledné zvýšenie sadzieb sme videli v septembri, no Christine Lagarde zatiaľ priamo znižovanie sadzieb nespomína. Trh ale prvé zníženie o 25 bázických bodov očakáva už v apríli. Uvidíme, či k nemu dôjde, no zatiaľ sa zdá, že pravdepodobne áno. Podľa nášho názoru by vzhľadom na spomaľujúci priemysel a slabučké HDP v Eurozóne mala ECB konať skôr ako FED. Ekonómovia a analytici celkovo od ECB v roku 2024 očakávajú štyri zníženia úrokov po 0,25 %, takže na konci roka 2024 by sme mohli mať v Eurozóne základnú úrokovú sadzbu na úrovni 3,50 percenta.

Slovensko

V rámci globálneho kapitálového trhu Slovensko veľa vody nemúti. Pre tuzemských investorov sa však v priebehu roka udiali dve zásadné veci. Najskôr bývalá vláda schválila daňové zvýhodnenia pre domáce a zahraničné podielové fondy, kryptomeny a aj cenné papiere neobchodované na burze. Následne, po voľbách, nová vláda všetky tieto zmeny zrušila a zdaňovanie výnosov z kapitálového majetku vrátila do pôvodnej podoby. To znamená, že od 1.1.2024 si klient zdaňuje sám všetky výnosy, okrem výnosov, ktoré sú zdaňované zrážkovou daňou (tuzemské podielové fondy, kupóny z tuzemských dlhopisov a podobne). Oslobodené od dane z príjmu ale naďalej ostávajú aj cenné papiere, ktoré sú obchodované na regulovanom voľnom trhu (na burze) a klient ich držal viac ako jeden rok.

Jedna zmena sa predsa len schválila – dividendy budú zaťažené 10 percentnou daňou namiesto doterajších siedmich percent.

Brokeria stratégie

Ako sme spomínali v úvode, aj Brokeria stratégie majú za sebou nielen výborný posledný kvartál, ale celý rok. Všetky naše stratégie priniesli klientom kladné zhodnotenie. K výkonnosti prispela aj lepšia nálada na dlhopisovom trhu a tak okrem akciovej zabrala aj dlhopisová zložka stratégií.

Stále platí, že Brokeria stratégie patria vďaka nízkym poplatkom, nadštandardným výnosom a daňovej výhode k tomu najlepšiemu, čo sa na slovenskom trhu dá nájsť.

 

Výhľad na rok 2024

V roku 2024 sa všeobecne očakáva znižovanie úrokových sadzieb u tých najväčších centrálnych bánk. Niektoré menšie centrálne banky (maďarská, poľská, česká…) už znižovať sadzby začali. Znižovanie sadzieb by malo potiahnuť nahor ceny vládnych dlhopisov, niektorých komodít aj akcií. Zároveň by lacnejšie peniaze mali výrazne pomôcť menším firmám v Európe, ktoré sa z väčšej časti financujú práve bankovými úvermi. Je teraz ťažké odhadnúť, aký veľký efekt bude ešte na trh prinášať nadšenie okolo umelej inteligencie.

V roku 2024 pôjde k nejakým voľbám približne polovica svetovej populácie. Mnohí ho preto nazývajú „supervolebný“. Voľby najmä vo veľkých ekonomikách – ako je USA, Veľká Británia, či Nemecko – preto budú podľa všetkého prinášať krátkodobú volatilitu. Mierne výkyvy však vie investor využiť vo svoj prospech.

Nový investičný partner

Koncom roka 2023 podpísala Brokeria zmluvu o spolupráci so spoločnosťou Cyrrus. Jedná sa o stabilnú českú finančnú spoločnosť, ktorá je na trhu už od roku 1996, spravuje vyše 2 miliardy EUR a pravidelne prináša klientom rôzne atraktívne produkty. Sme radi, že ako prví na Slovensku prinášame tieto produkty širokej verejnosti práve my.

Aktuálne môže každý klient využiť napríklad atraktívne úročenie voľných finančných prostriedkov na neviazanom účte v mene EUR, CZK alebo USD. Napríklad v eurách sa teraz úrok pohybuje na úrovni okolo 3 percent ročne.

Investičné komentáre

V poslednom kvartáli 2023 sme zverejnili viacero Investičných komentárov. Dávame do pozornosti tie z decembra, kde sme urobili zostrih toho najzaujímavejšieho z celého roka. Pozrieť si ho môžete na Youtube alebo vypočuť ako podcast na Spotify, Apple Podcasts alebo Google Podcasts .


Dôležité upozornenie

Tento marketingový materiál vytvorila Brokeria, a.s. so sídlom Einsteinova 11/3677, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 248 715, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., oddiel: Sa, vložka číslo: 6353/B a je platný k 15.1.2024. Tento materiál má iba informatívny charakter, nepredstavuje ponuku cenných papierov, ani investičné odporúčanie na nákup alebo predaj akéhokoľvek finančného nástroja, nepredstavuje ani nenahrádza informácie podľa príslušných právnych predpisov, najmä informácie o poskytovateľovi investičných služieb, ním poskytovaných službách, ochrane majetku klientov, rizikách, kľúčové informácie pre investorov (KIID) alebo prospekt (štatút fondu), ktoré tiež obsahujú aj úplné názvy fondov. Investor by nemal robiť žiadne investičné rozhodnutia iba na základe údajov tu uvedených, ale mal by sa zoznámiť aj s vyššie uvedenými dokumentami, ktoré sú dostupné v sídle Brokeria, a.s., na www.brokeria. sk alebo u finančného sprostredkovateľa. Historická výkonnosť zohľadňuje vplyvy priebežných poplatkov ako aj ďalších nákladov, avšak nezohľadňuje odmenu za sprostredkovanie investičnej služby. Hodnota investície môže rásť, ako aj klesať a nie je tak zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou sú spojené riziká, bližšie informácie o rizikách sú uvedené v štatúte a v KIID príslušného fondu. Návratnosť investície v cudzej mene môže stúpať a klesať v dôsledku menových výkyvov. Rozloženie portfólia do sektorov a krajín sa môže zmeniť. Historická výkonnosť zohľadňuje vplyvy provízií, poplatkov ako aj ďalších nákladov. Hoci informácie obsiahnuté v tomto materiáli boli získané zo zdrojov, ktoré Brokeria pokladá za spoľahlivé, Brokeria nerobí žiadne vyhlásenie ani záruku týkajúcu sa správnosti a úplnosti informácií obsiahnutých v tomto materiáli.