Marketingový bonus 112.000€

Brokeria podporí svojich riaditeľov marketingovým príspevkom vo výške 112.000 €. Tieto prostriedky sú odmenou za dosiahnuté hospodárske výsledky v roku 2017, ktorými sa firma jasne etablovala medzi najväčšími maklérskymi firmami na trhu. Vyplatenie marketingového bonusu je dôkazom jedinečnosti firemného štrukturálneho modelu Brokerie. Modelu, v ktorom kľúčových spolupracovníkov nielen zapájame do riadenia spoločnosti, ale sa s nimi vieme o dosiahnutý zisk aj podeliť. Spolupracovníci a riaditelia Brokerie majú zároveň možnosť získať podiel na zisku a kmeňových akciách spoločnosti.  Náš unikátny štrukturálny model tak dáva príležitosť súčasným, ale i budúcim spolupracovníkom participovať na trhovom úspechu spoločnosti a získať tak lukratívnu odmenu za svoje výkony. Na rozdiel od iných si už dávno uvedomujeme, že lepšiu budúcnosť vieme vytvoriť len spoločne.