Na zmenu zdravotnej poisťovne zostávajú posledné dni - BROKERIA

Na zmenu zdravotnej poisťovne zostávajú posledné dni

//Na zmenu zdravotnej poisťovne zostávajú posledné dni

Vyše 130-tisíc obyvateľov Slovenska zmenilo k 1. januáru 2019 svoju zdravotnú poisťovňu a dá sa očakávať, že aj v tomto roku to bude zhruba podobný počet. Dôvodov pre zmenu zdravotnej poisťovne je hneď niekoľko.

Hoci by sa mohlo zdať, že poistenie je v každej poisťovni rovnaké, v ich prístupe k samotnej zdravotnej starostlivosti sú rozdiely. Poistenci zvažujú dostupnosť liečby, čakacie doby na chirurgické zákroky či vyšetrenia alebo aj rýchlosť vybavenia u lekára. Ak ide o zdravie, je veľký rozdiel v tom, či bude pacient čakať na operáciu pár týždňov alebo to budú mesiace.

Zdravé financovanie a fungovanie poisťovne je tiež, hoci nepriamo, dôležité aj pre poistencov. Vďaka tomu vedia, že sú ich odvody využívané efektívne a na ten účel, na ktorý sú určené.

Z praktického pohľadu sú najväčším hybným motorom prestupov benefity, ktoré jednotlivé poisťovne ponúkajú. Aj preto sú práve benefity tým rozhodujúcim faktorom pri výbere či už verejnej zdravotnej poisťovne alebo jednej z dvojice súkromných, ktoré hrajú v tomto ohľade prím.

Benefity ZP Dôvera

Benefity ZP Union

Medzi najzaujímavejšie benefity patrí preplácanie doplatkov za lieky alebo za zubné ošetrenie spolu v stovkách eur ročne alebo príspevok na očkovania. Pre čerstvé mamičky je zase veľkou pomocou monitor dychu a pohybu novorodenca. Ďalším v dlhom rade benefitov je vrátenie doplatkov za lieky a dietetické potraviny pre deti.

Dospelí a starší poistenci zase ocenia rôzne preventívne vyšetrenia, ako napríklad vyšetrenie krčku maternice či test na okultné krvácanie v stolici. Niektoré výhody spočívajú v tom, že poistenci tej-ktorej poisťovne majú nárok na zľavu z ceny rôznych typov poistení.

Hoci nejde vyslovene o benefit, poistenci ocenia aj elektronickú pobočku svojej poisťovne, kde môžu nahliadnuť do záznamov o absolvovanej zdravotnej starostlivosti alebo si vedia skontrolovať, či majú uhradené zdravotné odvody. Aplikácia elektronickej pobočky do mobilu dokáže nahradiť plastový preukaz poistenca.

Ukazuje sa, že jednotlivé benefity spolu s prístupom poisťovní k zdravotnej starostlivosti dokážu presvedčiť ľudí k prechodu z verejnej poisťovne do súkromných. Až 93 % zo spomínaných vyše 130-tisíc prestupujúcich totiž smerovalo do Dôvery alebo do Unionu.

Ivan Kahanec, analytik spoločnosti Brokeria
Ivan Kahanec, analytik spoločnosti Brokeria