Napísali o nás: Ako by ste investovali 50-tisíc eur na päť rokov s priemerným rizikom? (Trend) - BROKERIA

Napísali o nás: Ako by ste investovali 50-tisíc eur na päť rokov s priemerným rizikom? (Trend)

//Napísali o nás: Ako by ste investovali 50-tisíc eur na päť rokov s priemerným rizikom? (Trend)

Čo by ste poradili investorovi s priemerným vzťahom k riziku ak by chcel investovať  50-tisíc eur,  na päť rokov, je ochotný tolerovať až desaťpercentnú ročnú stratu, ale vyžaduje výnos do pätnástich percent? Ako by malo vyzerať jeho investičné portfólio? Buďte čo najkonkrétnejší.

Martin Kalina,
investičný analytik Brokeria

Vo všeobecnosti klientom odporúčame zložiť portfólio z akcií a dlhopisov, kde akciová časť je ťahúňom výnosov a dlhopisy do určitej miery istia pri poklesoch na trhu. Keďže v ponuke je nepreberné množstvo rôznych investičných riešení, na to, aby sme vedeli vypracovať kvalitné odporúčanie, potrebujeme od investora viac vstupov. Uvediem pár príkladov, aký očakáva klient celkový výnos, či očakáva z investície pravidelný príjem, alebo investuje vlastné prostriedky. Z toho, čo vieme, môžeme predpokladať, že ide o klienta v kategórii vyvážený, prípadne mierne dynamický.

Historicky najlepšie zhodnotenie prinášajú akcie a pri investičnom horizonte desať rokov môžu tvoriť hlavnú zložku portfólia vyvážených aj dynamických klientov. Do akciovej časti portfólia je vhodný napríklad index 500 najväčších amerických firiem, S&P 500, ktorý za posledných desať rokov zarábal priemerne takmer 13 percent ročne. Zároveň si akciovú časť portfólia môže klient doplniť dynamickými riešeniami, ktoré majú potenciál do budúcna.

Zaujímavé sú cloudové služby, internetová bezpečnosť, biotechnológie, zelené energie či blockchain. Na druhej strane, do konzervatívnej, dlhopisovej časti port-fólia má zmysel zaradiť americké alebo celosvetové vládne dlhopisy. Tie sa dajú doplniť dlhopismi nadviazanými na infláciu, prípadne z menšej časti dlhopismi rozvíjajúcich sa krajín. Pre klienta, ktorý akceptuje riziko desať percent ročne, však môžu byť do konzervatívnej časti vhodné aj realitné investície.

V rámci nich participuje na raste cien nehnuteľností a poberá aj dividendy. Všetky spomínané riešenia môžeme klientom ponúknuť aj vo forme fondov obchodovaných na burze, ETF, ktoré spájajú viaceré výhody. Sú transparentné, lacné, majú široký záber a atraktívne výnosy slovenský investor po splnení určitých podmienok nemusí vôbec zdaňovať.

Čítajte viac.

Foto: Shutterstock