Napriek náročnému roku sme narástli o 7 % - BROKERIA

Napriek náročnému roku sme narástli o 7 %

//Napriek náročnému roku sme narástli o 7 %