Nezarobili ste na kryptomenách? Toto sú investičné trendy tohto roka - BROKERIA

Nezarobili ste na kryptomenách? Toto sú investičné trendy tohto roka

//Nezarobili ste na kryptomenách? Toto sú investičné trendy tohto roka

Na konci roka 2018, akciové fondy, dlhopisové fondy ale aj iné investičné nástroje hlásili prepad v porovnaní s decembrom 2017. Vlaňajšok, nie len, že bol v poslednom období zlým rokom pre investorov, zároveň bol aj najhorším od roku 1901. Napriek tomu to neznamená, že mali v minulom roku investori panikáriť a vypredávať svoje investície. Ak teda hovoríme o investoroch a nie o špekulantoch. Aj to je jedna z myšlienok, ktoré zazneli na tohtoročnej Odbornej konferencii Brokerie s podtitulom „Investovaním k finančnej nezávislosti“.

Je teda teraz, po tak zlom roku, ideálna príležitosť začať investovať? Ak hovoríme o pravidelnom investovaní desiatok či pár stoviek eur, tak ideálny čas bol už pred desiatimi – dvadsiatimi rokmi. Druhý najlepší čas je preto dnes a to bez ohľadu na to, v akom štádiu sa trhy nachádzajú.

Pre jednorazové investície to už nie je také jednoduché a pre každého klienta môže byť odporúčanie odlišné, v závislosti od jeho rizikového profilu, investičného horizontu a aj samotného objemu financií.

Odborna konferencia s Amundi 15.5.2019

„Opäť sa potvrdilo, že takéto konferencie, ako robí Brokeria, majú veľký význam, pretože aj prostredníctvom nich získavajú naši obchodníci veľmi cenné informácie zo sveta investovania. Tie vedia následne zužitkovať pri práci s klientom.“ – Tomáš Lysina, finančný špecialista senior, Brokeria

Investične zaujímavé oblasti

V najbližších desaťročiach sa očakávajú štyri hlavné tzv. megatrendy, ktoré budú hýbať ekonomikou. A vďaka tomu je v nich aj dobrý investičný potenciál.

 1. Technologické revolúcie
  Počítače v 80. rokoch, internet v 90. rokoch, mobilné telefóny v úvode milénia či sociálne siete a blockchain (technológia na pozadí kryptomien) v tomto desaťročí. Každá dekáda má svoju revolúciu, ktorá mení svet. A hoci nie je vždy jednoduché odhaliť ju v zárodku, prináša zaujímavé investičné možnosti. V ďalších desaťročiach to môže byť napríklad aj rozšírenie umelej inteligencie z technologických centier do domácností. Internet vecí (Internet of Things) je ďalším zaujímavým trendom, ktorý sa z vízií, kedy vám chladnička sama podľa svojho obsahu nakúpi, čo vám chýba, stane realitou.
 2. Demografické a sociálne zmeny
  Vďaka neustále sa zlepšujúcej zdravotnej starostlivosti, bezpečnejšej doprave a prechodu na environmentálne čistejší priemysel sa ľudia na Zemi dožívajú dlhšieho veku. Zároveň sa vyššieho veku dožíva väčšia skupina obyvateľov. Ich špecifické potreby a záujmy boli v minulosti na okraji záujmu firiem, no s rastúcim dopytom sa môžu dostať do centra. Či už je to starostlivosť, špeciálne prispôsobené produkty alebo služby.
  Všeobecne rastúci počet obyvateľov na Zemi, v kombinácii so zmenami klímy, bude viesť aj k zmenám v dopyte po potravinách. V mnohých regiónoch už nebude možné dopestovať poľnohospodárske plodiny a naopak, pribudnú regióny, kde sme doteraz nemohli nič vypestovať a už to bude možné. Ekologická migrácia aj z tohto dôvodu prinesie ďalšie výzvy pre ekonomiky.
 3. Environmentálne zmeny a problémy
  Okrem zmien v poľnohospodárstve prinesie zmena klímy a ekológia v najbližšom období revolúciu v rôznych oblastiach života. Prechod na ekologické technológie už dnes významne ovplyvňuje automobilový priemysel. Bude zaujímavé sledovať, ako sa tomuto trendu prispôsobia aj energetické giganty, keďže zrejme klesne záujem o fosílne palivá, a naopak vzrastie dopyt po elektrickej energii a energii z ekologických zdrojov. Celý tento mix zmien môže výrazne zasiahnuť široké spektrum spoločností a to buď pozitívne alebo negatívne. Ďalším trendom určite bude druhotné spracovanie odpadu, z ktorého je možné vyťažiť množstvo opätovne využiteľných surovín alebo ho energeticky zhodnotiť. V neposlednom rade možno očakávať nárast firiem zaoberajúcich sa spracovaním a úpravou vody. Už aj na Slovensku hlásia meteorológovia, že nám hrozí sucho. Aj v týchto zemepisných šírkach sa teda môže stať, že budú existovať regióny s nedostatkom pitnej vody.
 4. Ekonomické zmeny
  Prvé tri trendy prinesú v celosvetovej ekonomike mnoho zmien. Zároveň bude pokračovať trend urbanizácie a presunu obyvateľstva z vidieckych oblastí do miest, či rozvoj dopravnej infraštruktúry. Môžeme očakávať aj vznik nových regionálnych hospodárskych centier. Aj tieto zmeny už dnes vytvárajú zaujímavé investičné príležitosti. Ďalšie zmeny prinesie ešte väčšia robotizácia ekonomiky a priemyslu, čo povedie k vzniku nových potrieb trhu práce a nových povolaní.
Kto chcel zarobiť špekulovaním na cenu Bitcoinu, už je opäť zrejme neskoro. Kurz Bitcoinu a USD od 22.5.2018 do 21.5.2019. Zdroj: tradingview.com

Hoci dnes nevieme predpovedať, ktoré trendy budú investične zaujímavejšie a ktoré menej. Isté však je, že prídu. Budúcnosť je neistá, ale je zakorenená v našej prítomnosti. A ako zaznelo aj na konferencii: Zmena klímy nám prinesie ekologickú katastrofu. Tak ako na nej dokážeme zarobiť? ?

Ivan Kahanec, analytik spoločnosti Brokeria
Ivan Kahanec, analytik spoločnosti Brokeria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácie o finančných nástrojoch uvedené v tomto texte nie sú investičným poradenstvom, ani osobným odporúčaním a predstavujú marketingové oznámenie Brokeria, a.s., so sídlom Einsteinova 11/3677, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 248 715, zapísaná v Obchodom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6353/B. Investície do finančných nástrojov sú spojené s rizikom, ktoré závisí od zvolenej investičnej stratégie. Hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť alebo klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom pre budúce výkonnosti. Akékoľvek predpovede o výkonnosti v budúcnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Na informácie uvedené v texte sa nemožno spoliehať ako na vysvetlenie rizík spojených s investovaním do finančných nástrojov alebo s využitím investičnej služby.