Neživotné poistenie

BROKERIA - SPROSTREDKOVATEĽ PRE LEPŠIU BUDÚCNOSŤ
/Neživotné poistenie

VEDELI STE, ŽE:

Keď sa vymknete, môžete si náklady na zámočníka uhradiť z poistenia domácností?
S cestovným poistením si pri strate batožiny môžete nakúpiť nevyhnutné veci a poisťovňa Vám ich preplatí?
Havarijné poistenie kryje škody vzniknuté na Vašom vozidle?
Keď sa vymknete, môžete si náklady na zámočníka uhradiť z poistenia domácností?
S cestovným poistením si pri strate batožiny môžete nakúpiť nevyhnutné veci a poisťovňa Vám ich preplatí?
Havarijné poistenie kryje škody vzniknuté na Vašom vozidle?

S nami bude výber poistenia hračka!

null

PZP

PZP

Je zákonne povinné a musí si ho uzatvoriť každý motorista. Poistenie kryje škody na zdraví a majetku inej osoby. PZP vozidla musí byť dojednané najneskôr odo dňa zápisu do videncie vozidiel a poistná zmluva musí byť platná počas celej doby existencie zápisu.

null

Havarijné poistenie

Havarijné poistenie

Havarijné poistenie, resp. KASKO, kryje škody na Vašom vlastnom vozidle. Nezáleží na tom, či si tieto škody spôsobíte sami, alebo sú spôsobené živlom alebo vandalizmom.

null

Cestovné poistenie

Cestovné poistenie

Či už potrebujete Krátkodobé cestovné poistenie alebo Ročné, účelom poistenia je kryť riziká v zahraničí ako sú liečebné náklady, úraz, strata batožiny či poistenie zodpovednosti za škodu.

null

Poistenie GAP

Poistenie GAP

Pri totálnej škode dostanete od poisťovne poistné plnenie vo výške kúpnej ceny vozidla.

null

Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti

Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti

Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti sú kľúčové pre poistenie majetku. Nahradia
finančné škody, ktoré vznikli v dôsledku vplyvu prírodných živlov, osobou alebo inými udalosťami.

null

Poistenie zodpovednosti

Poistenie zodpovednosti

Poistenie sa vzťahuje na škodu, ktorú priamo alebo nepriamo spôsobíte na zdraví alebo majetku inej osoby. Poistné plnenie bude vyplatene priamo poškodenej strane.