Nie je čas na špekulácie. Ak môžete úver splácajte - BROKERIA

Nie je čas na špekulácie. Ak môžete úver splácajte

//Nie je čas na špekulácie. Ak môžete úver splácajte

Odklad splátok hypoték a úverov je určený len pre klientov, ktorí prišli o prácu alebo sa ich príjmy výrazne znížili. Teda pre tých, ktorí skutočne nemajú na to, aby splácali svoje úvery načas. Počas súčasnej mimoriadnej situácie okolo pandémie COVID-19 platí, že takýto odklad nebude znamenať pre klienta negatívny záznam v úverovom registri a banky ho schvália každému žiadateľovi, ktorý spĺňa podmienky pre jeho priznanie.

Hoci by sa niekomu mohlo zdať, že sa dá z odkladu splátok špekulatívne vyťažiť, v praxi bude pravdou skôr opak. Brokeria upozorňuje na riziká nezodpovedného využitia odkladu splátok, najmä na rizikovosť medializovaných špekulácií týkajúcich sa napríklad vyplatenia spotrebiteľského úveru z odložených splátok alebo ich investovania na akciových trhoch.

Pozreli sme sa na tri ilustratívne príklady rizikových špekulácii a popísali sme najvýraznejšie riziká z nich vyplývajúce.

Riziko/špekulácia číslo 1: Oddýchnem si od splácania

Samotný odklad splátok neznamená odpustenie splátok a klient ich raz bude musieť zaplatiť. Navyše, úver je aj počas odkladu úročený. To znamená, že sa klientovi nazbierajú počas odkladu úroky, ktoré bude po jeho skončení splácať.

Príklad 1: Klientovi zostáva splatiť 80.000 €, má úrokovú sadzbu 1,00 % p.a. a zostáva mu ešte 20 rokov splácania. Ak si odloží maximálny počet 9 splátok, jeho splátka následne vzrastie zhruba z 368 € na 371 €. Hoci ide o navýšenie o približne tri eurá mesačne, celkové preplatenie úveru vzrastie o vyše 660 €. A to za podmienky, že nedôjde k zvýšeniu úrokovej sadzby. Ak by úroková sadzba na hypotéke vzrástla, celkové preplatenie úveru kvôli odkladu by mohlo vzrásť niekoľkonásobne.

Riziko/špekulácia číslo 2: Vyplatím drahší spotrebný úver

Zdanlivo nízky nárast splátky po odklade môže lákať k tomu, že si klient odloží splácanie hypotéky s nízkou úrokovou sadzbou a vyplatí vďaka tomu relatívne drahší spotrebiteľský úver. Vyššia úroková sadzba, napríklad 6 alebo 9 % p.a. by mohla nabádať k tomu, že by sa mohlo oplatiť akoby zabaliť spotrebiteľský úver do „lacnej“ hypotéky. Pri výrazne kratšej splatnosti spotrebiteľského úveru však môže byť opak pravdou.
Dôležitým faktorom je, že nemožno predpovedať vývoj úrokových sadzieb, ktoré sú v súčasnosti na historických minimách. Táto neistota nie je pri tejto operácii vyvážená možnou úsporou.

Príklad 2: Klient má rovnakú hypotéku, ako v príklade 1. Z odložených splátok dokáže mimoriadne splatiť 3.312 € zo spotrebiteľského úveru (368 € x 9 splátok) (v niektorých prípadoch by klient mohol byť navyše zaťažený aj poplatkom za predčasné splatenie). Pri úrokovej sadzbe 6,00 % p.a. a zostávajúcej splatnosti 6 rokov by však na úrokoch za tento úver zaplatil 640 €. To je menej, ako je navýšenie preplatenia jeho hypotéky a teda celkovo by ho táto operácia vyšla drahšie aj pri optimistickom variante, že nestúpne úroková sadzba na hypotéke. Pri nižšej úrokovej sadzbe spotrebiteľského úveru alebo kratšej splatnosti by bola takáto „úspora“ ešte nižšia.

Riziko/špekulácia číslo 3: Ušetrené splátky zainvestujem

Akciové trhy sa kvôli pandémii prudko prepadli, čo môže lákať investorov nakupovať akcie a akciové fondy vo „výpredaji.“ Špekulatívne využitie odkladu splátok na investíciu je však mimoriadne rizikové, nakoľko situácia na finančných trhoch je neistá, nesie so sebou riziká a akýkoľvek výnos nie je garantovaný, klient môže investované peniaze aj stratiť.
Pre ilustráciu nepredvídateľnosti trhov sa stačí pozrieť na ich aktuálny vývoj. Po ich prudkom prepade v súvislosti s nástupom pandémie COVID-19 o 35 až 40 % nastal taký nárast, že sú v polovici mája 2020 akciové trhy už len zhruba o 10-15 % nižšie, ako boli historické maximá vo februári 2020. A to napriek tomu, že svetová ekonomika, vrátane tých najsilnejších, mieri do recesie a jej možné oživenie očakávajú aj optimisti až v budúcom roku. Navyše, z rôznych pohľadov sú dnes akciové trhy aj napriek prepadu veľmi drahé, ak nie historicky najdrahšie.

Príklad 3: Klient s hypotékou z príkladu 1 bude usporené splátky 368 € postupne mesačne investovať na akciovom trhu. Ak by sme aj predpokladali, že v priebehu roka, odkedy začne vkladať, narastú trhy o neuveriteľných 30 %, počas jeho 9 mesačného investovania by sa jeho 3.312 € teoreticky mohlo zhodnotiť na približne 3.663 € a to ešte pred zaplatením poplatkov, iných nákladov a prípadným zdanením takejto investície. Aj v prípade extrémneho rastu trhov by teda nebolo zvýšenie nákladov na hypotéku vykompenzované ziskom na akciových trhoch. Akciové trhy sú navyše určené na dlhodobé investície spravidla na 10 a viac rokov.

Vo všetkých troch príkladoch sa po finančnej stránke ukázalo, že sa neoplatí špekulovať s odkladom splátok. Ten ani na to nie je určený. Má pomôcť klientom, ktorí prídu o prácu alebo im výrazne poklesne príjem zo zamestnania alebo podnikania. A ak vezmeme do úvahy fakt, že v tomto období hrozí spomalenie ekonomiky, nárast nezamestnanosti a očakáva sa pomalé zotavovanie, nikto nemá istotu príjmu. Špekulatívnym využitím odkladu splátok by sa tak pripravil o záchrannú sieť, ktorou má toto opatrenie byť.

Ivan Kahanec, analytik spoločnosti Brokeria
Ivan Kahanec, analytik spoločnosti Brokeria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácie o finančných nástrojoch uvedené v tomto texte nie sú investičným poradenstvom, ani osobným odporúčaním a predstavujú marketingové oznámenie Brokeria, a.s., so sídlom Einsteinova 11/3677, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 248 715, zapísaná v Obchodom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6353/B. Investície do finančných nástrojov sú spojené s rizikom, ktoré závisí od zvolenej investičnej stratégie. Hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť alebo klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom pre budúce výkonnosti. Akékoľvek predpovede o výkonnosti v budúcnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Na informácie uvedené v texte sa nemožno spoliehať ako na vysvetlenie rizík spojených s investovaním do finančných nástrojov alebo s využitím investičnej služby.