Ocenenia a referencie - BROKERIA

Ocenenia a referencie

BROKERIA - SPROSTREDKOVATEĽ PRE LEPŠIU BUDÚCNOSŤ
/Ocenenia a referencie

NAŠE ÚSPECHY A OCENENIA

TOP Sprostredkovateľ 2022

TOP Sprostredkovateľská spoločnosť 2022 - mPôžička Plus

mBank

TOP Partner 2023

TOP Partner v poistení 2023

Colonnade

TOP externý partner 2022

4. miesto - TOP externý partner 2022

Slovenské sporiteľňa

Najvýznamnejší partner 2022

Najvýznamnejší partner za rok 2022

Unicredit Bank

TOP externý partner 2021

TOP externý partner za rok 2021

Slovenská sporiteľňa

TOP partner 2021

TOP partner 2021

ČSOB

Ocenenenie 2021

Ocenenenie za najväčší objem hyopték 2021

VÚB

TOP partner 2020

TOP partner 2020

ČSOB

TOP externý partner 2020

TOP externý partner za rok 2020

Slovenská sporiteľňa

TOP partner 2020

TOP partner 2020

ČSOB

Významný partner 2020

Významný partner v predaji hypoúverov za rok 2020

Unicredit Bank

TOP externý partner 2019

TOP externý partner za rok 2019

Slovenská sporiteľňa

TOP partner 2018

TOP partner 2018

VÚB

TOP externý partner 2017

TOP externý partner 2017

Slovenská sporiteľňa

Významný partner 2017

Významný partner v predaji hypoúverov za rok 2017

Unicredit Bank

BROKERIA

je samostatným finančným agentom

zapísaným v registri samostatných finančných agentov vedeným Národnou bankou Slovenska pod registračným číslom 216132, číslo rozhodnutia:
ODT-5902/2016-1, a to v podregistroch pre sektory poistenia a zaistenia, poskytovania úverov, úverov na bývanie a sprostredkovateľských úverov, prijímania vkladov, kapitálového trhu, doplnkového dôchodkového sporenia a starobného dôchodkového sporenia.

REFERENCIE