PORTFÓLIO SLUŽIEB

Finančný plán

Prinášame vám komplexný a detailný súhrn všetkých životných potrieb, spolu s odborným finančným návodom, ako ich dosiahnuť. S nami budete pripravení na všetky situácie.

Poistenie

Radi vám poskytneme všetky informácie o životnom, rizikovom a cestovnom poistení. Zameriame sa aj na ochranu vášho majetku a zodpovednosti a na poistenie vozidla.

Bývanie

Túžite po vlastnom bývaní a zvažujete hypotéku? S ochotou vám pomôžeme nájsť tie najvýhodnejšie podmienky a to aj pre zníženie preplatenosti a sporenie na bývanie.

Deti

Poskytnite svojim deťom štart do života, vďaka ktorému budú mať skvelú budúcnosť. Podáme vám všetky potrebné informácie o financovaní štúdia.

Dôchodok

Zabezpečenie sa na starobu patrí medzi jednu z najdôležitejších oblastí finančného plánovania. Nechajte si poradiť od našich odborníkov na dôchodky.

Ostatné finančné produkty

Naši odborníci sú vám k dispozícii aj pri zriaďovaní vášho bankového účtu, stavebného sporenia, termínovaných vkladov a ďalších finančných služieb.