Prekonanie COVID-19 neznamená STOP pri uzatváraní poistenia - BROKERIA

Prekonanie COVID-19 neznamená STOP pri uzatváraní poistenia

//Prekonanie COVID-19 neznamená STOP pri uzatváraní poistenia

Rôzne hoaxy, nepresnosti a nepravdy sa šíria nie len o samotnom ochorení COVID-19 alebo o testovaní, či vakcinácii proti tomuto ochoreniu. Nárast počtu ľudí, ktorí toto ochorenie prekonali, prináša aj otázku toho, či a prípadne po akom čase od prekonania tohto ochorenia, si môže záujemca uzatvoriť životné poistenie. Na sociálnych sieťach sa objavilo viacero nepresných informácií na túto tému.

Nebudeme ich v tomto článku opakovať a prispievať k ich šíreniu, pozrime sa preto rovno na fakty. Tým najdôležitejším je, že ochorenie COVID-19 nemá z pohľadu poisťovní nejaké špeciálne postavenie v porovnaní s inými ochoreniami. Ak je klient chorý alebo je práceneschopný, nepríjme ho do poistenia žiadna poisťovňa. Ak však klient toto ochorenie už prekonal a v čase uzatvárania poistenia je zdravý, spravidla ho vedia poisťovne prijať do poistenia bez výluk, či prirážok.

O niečo zložitejšie to je len pri klientoch, ktorí mali ťažký priebeh ochorenia. Napríklad, ak boli hospitalizovaní alebo ak liečba trvala dlhšie ako 30 dní. V ich prípade posudzujú poisťovne zdravotný stav individuálne a môžu pristúpiť k prirážke na poistnom alebo k výluke plnenia pri diagnózach, ktoré s ochorením COVID-19 súvisia. Ide napríklad o respiračné ochorenia alebo ťažké ochorenia pľúc.
 

Pandémia COVID-19 hmatateľne potvrdzuje, že odkladanie uzatvorenia životného poistenia a riskovanie zhoršenia zdravotného stavu je veľmi nezodpovedné.

 
Zatajovať akúkoľvek diagnózu sa nevypláca a preto je aj v tomto prípade nevyhnutné, aby klient pravdivo vyplnil zdravotný dotazník. Každý kvalitný finančný sprostredkovateľ, akých máme v Brokerii, prechádza s klientmi tento dotazník podrobne. Zatajenie ochorenia alebo iného zhoršeného zdravotného by totiž mohlo znamenať úplné odmietnutie plnenia alebo dokonca stornovanie poistnej zmluvy od počiatku a klient by dostal späť len zaplatené poistné.

Záujemca o poistenie však nemusí byť ešte chorý, no môže mu byť nariadená karanténa. Napríklad z dôvodu kontaktu s chorým na COVID-19 alebo po pricestovaní zo zahraničia. Tu je situácia u poisťovní rôzna. Kým niektoré nepoistia nikoho v karanténe, iné sa zameriavajú na zdravotný stav klienta. A ak nie je vypísaný na PN a je zdravý, mohol by si poistenie uzatvoriť. Poisťovne sa však zhodujú na tom, že je lepšie, ak klient počká na skončenie karantény.

Jednotný prístup majú poisťovne v prípade, že klient ochorie na COVID-19 alebo aj iné ochorenie v prvých mesiacoch po uzatvorení životného poistenia. Každá z nich si totiž uplatňuje tzv. čakaciu dobu, počas ktorej nemajú klienti nárok na plnenie v prípade ochorenia. Toto obdobie chráni poisťovne pred špekulantmi, ktorí by si chceli uzatvoriť poistenie už v čase zdravotných ťažkostí. Čakacia doba sa v poisťovniach líši a jej dĺžka je od 2 do 6 mesiacov. Niektoré diagnózy alebo pripoistenia majú aj dlhšiu čakaciu dobu.

 

Ivan Kahanec, analytik spoločnosti Brokeria
Ivan Kahanec, analytik spoločnosti Brokeria

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Business photo created by ijeab – www.freepik.com