Pýtajte sa správne otázky o finančnej rezerve - BROKERIA

Pýtajte sa správne otázky o finančnej rezerve

//Pýtajte sa správne otázky o finančnej rezerve

Hoci sú priemerné úspory Slovákov na úrovni vyše 13 tisíc eur, mnoho ľudí si kladie otázku: „Kto má tie „moje“ úspory?“ Tie by sa hodili najmä v časoch súčasnej nečakanej krízy spôsobenej chorením COVID-19. Preto je omnoho dôležitejšie klásť si tie správne otázky a najmä konať. Pozrime sa na tie správne otázky a odpovede na ne:

Ako si vybudovať finančnú rezervu?

Najlepším nástrojom na vytvorenie finančnej rezervy je sporenie. Či už to bude sporiaci účet v banke pre krátkodobú rezervu vo výške 3 až 6 mesačných príjmov alebo investičné sporenie pre stredno- a dlhodobú rezervu. Dôležité je sporiť a byť pri tom disciplinovaný. Kým sporiaci účet nezhodnotí rezervu, jeho výhodou je okamžitá dostupnosť peňazí bez obáv z poklesu jej hodnoty. Naopak, pri dlhodobej rezerve je správne využívať možnosti finančného trhu a nechať svoje peniaze pracovať tak, aby sa zhodnocovali. Ako na to? Poraďte sa s našimi finančnými sprostredkovateľmi.

Kedy začať s jej budovaním alebo zväčšením?

Vždy je správny čas. A to aj pri investičnom sporení. Je správny čas keď sú trhy hore a akciám sa darí? Alebo je ten správny čas vtedy, keď je na trhoch prepad? Kto začína pravidelne investovať, tieto otázky nie sú dôležité. Či začne klient sporiť v jednom alebo druhom čase, po niekoľkých mesiacoch až rokoch sporenia sa rozdiely medzi výškou úspor v jednom aj druhom prípade vyrovnajú. A v oboch prípadoch má klient viac, ako keby so začiatkom sporenia vyčkával a nezačal. Súčasné prepady na trhoch sa však oplatí využiť a vkladať do sporenia viac, ako bežne.

Z čoho mám budovať rezervu?

Priemerná výška úspor 13 tisíc eur môže mnohých odrádzať, ako nedosiahnuteľný cieľ. Hoci platí, že kto nespraví prvý krok, nikdy nedosiahne cieľ, mnohým pomôže stanoviť si čiastkový cieľ. Priemerné úspory sa dnes hýbu zhruba na úrovni jednoročného platu priemerného zamestnanca. Vhodnejším cieľom preto môžu byť úspory vo výške 3 mesačných príjmov a tieto úspory neskôr rozširovať na 6 a následne na 12 mesačných príjmov. A koľko si odkladať mesačne? Odporúčame začať s 10 % mesačného príjmu. Pri plate 700 eur je to 70 eur mesačne, pri plate 1500 eur je to 150 eur. Budovanie rezervy nie je spravidla vecou niekoľkých mesiacov, pri odkladaní si 10 % platu možno každých 10 mesiacov zvýšiť svoje úspory o jeden mesačný plat.

Aj budovanie rezervy je dobré si riadne naplánovať a vyhodnocovať. Ako zapracovať rôzne sporiace schémy do svojho finančného pánu? Alebo nemáte svoj finančný plán? Naši sprostredkovatelia sú pripravení prediskutovať s vami vaše finančné možnosti a pomôcť vám s vytvorením úspor.

Ivan Kahanec, analytik spoločnosti Brokeria
Ivan Kahanec, analytik spoločnosti Brokeria