TOP vzdelávanie - BROKERIA

TOP vzdelávanie

BROKERIA - SPROSTREDKOVATEĽ PRE LEPŠIU BUDÚCNOSŤ
/TOP vzdelávanie

Štruktúra vzdelávania v Brokerii


null
Naštartuj svoju kariéru.
 • Efektívna kombinácia online a live lekcií
 • Obchodný proces a odborné vedomosti
 • Rýchly rozbeh kariéry vďaka aplikácii do praxe

 


null
Staň sa expertom
vo financiách.
 • Online knižnica odborných znalostí
 • Investície, Poistenie, Bankovníctvo, Dôchodky a Podnikované financie
 • Okamžite použitelné informácie

 

 


null
Budúcnosť
už dnes.
 • Nauč sa tvoriť investičné portfóliá
 • Využi naplno unikátne stratégie Brokerie
 • Spravuj majetok klientov a vytvor si pasívny príjem

 


null
Zvýš svoj obrat
o 100%.
 • Intenzívny tréningový program trvajúci 3 mesiace
 • Znásobenie výkonu už počas 1.mesiaca
 • Všetko čo potrebujete aby ste boli dlhodobo úspešní

 


null
Na budovanie tímu sme odborníci.
 • Vytvor si vlastnú pobočku za 4 mesiace
 • Nábor, Výbor, zapracovanie a vedenie ludí
 • Skúsení lektori, úspešní v praxi

 


null
Limity existujú.
 • Rozvíjaj svoj manažérsky talent
 • Nauč sa viesť svoj tím k prekonávaniu limitov
 • Koučing, Mentoring, Time-Management, Storytelling a všetky
  ostatné zručnosti moderného riaditeľa

Brokeria Štart

Brokeria Štart je vzdelávanie zamerané na uľahčenie vstupu všetkých nových kolegov do sveta financií. Na tomto vzdelávaní sa naučíte ako pracovať s klientom od prvého stretnutia, cez zložku klienta až po predaj finančného plánu. Dostanete funkčné know-how, ktoré úspešní obchodníci z Brokerie využívajú denne vo svojej praxi.

Absolventi Brokeria Štartu dokážu pripraviť pokročilé finančné riešenia a poskytovať svojim klientom dlhodobý a kvalitný servis. Pomáhajú im k tomu moderné a atraktívne systémy Brokerie ako eZložka, eFinančný plán, prepracované finančné kalkulačky a online Investičné poradenstvo.

Pridajte sa k nám a naštartujte svoju kariéru k úspechu.

 

LEKTOR

 

Ing. Peter Villín

V oblastí financií sa pohybuje už od roku 2016. Od roku 2021 sprevádza nových kolegov pri ich začiatkoch v našej spoločnosti. Školí to, čo robí a robí to, čo školí. Má bohaté skúsenosti s prácou s klientom a svoje nadobudnuté vedomosti a zručnosti odovzdáva ďalej pri školeniach Brokeria Štart. Je spoluautorom Brokeria Akadémie.

Brokeria Akadémia

Brokeria Akadémia je nadstavbové vzdelávanie Brokeria Štartu a pomôže Vám bližšie pochopiť fungovanie jednotlivých sektorov sprostredkovania, ako sú bankovníctvo, poisťovníctvo, kapitálový trh a dôchodkový systém.

Vďaka tejto online knižnici budete lepšie rozumieť daným sektorom. Brokeria Akadémia Vám pomôže stať sa špičkovým odborníkom.

 

LEKTOR


Pavel Oravec

Od roku 2008 pomáha ľuďom robiť správne rozhodnutie vo financiách. Bohaté obchodnícke skúsenosti ho predurčovali na to, aby v roku 2018 začal tvoriť vzdelávanie v Brokerii. Je autorom a spoluautorom školení Brokeria Štart, Brokeria Akadémia, Obchodnícke zručnosti, Manažérske základy, Investičné vzdelávanie, Manažérsky rozvoj.

Od roku 2020 je na pozícii riaditeľa zodpovedný za tvorbu a riadenie vzdelávania v Brokerii. Vedie tím lektorov, ktorý zabezpečuje rozvoj manažérov a obchodníkov na všetkých pozíciách. Osobne ho môžete stretnúť na kurzoch Obchodnícke zručnosti, Manažérske základy a Manažérsky rozvoj.

Investičné vzdelávanie

Investičné vzdelávanie kombinuje modernou formou online a prezenčné dni tak, aby účastníci vedeli všetky vedomosti použiť okamžite v praxi. Klient je pre nás prvoradý a aby dostal kvalitnú službu, potrebuje kvalitného a vzdelaného poradcu. To je hlavný motív, ktorý nás poháňa pri edukácii účastníkov.

 

Absolventi tohto vzdelávania sa vyznajú v spleti investičných produktov a majú jasno v tom, ako klientovi pripraviť optimálnu ponuku. Výziev v oblasti kapitálového trhu sa neboja, práve naopak – tešia sa na ne a využívajú ich v prospech svojich klientov. Aj preto sa im v Brokerii darí spravovať už takmer sto miliónov eur.

Pridajte sa k nám a naštartujte svoju kariéru k úspechu.

Práve investičné produkty sú výborným nástrojom ako si zabezpečiť svoj budúci pasívny príjem.

 

LEKTORI

 

Ing. Adam Hulin

Je spoluautor úspešného investičného programu, ktorý je postavený na myšlienke dlhodobého a lacného investovania. Svetu investovania sa venuje už viac ako trinásť rokov a spolu s turistikou je to jeho najväčšia vášeň. Zastáva víziu kombinácie investovania, poistenia a kvalitného dôchodkového zabezpečenia. Najväčšiu časť svojej profesionálnej kariéry venoval práve tejto myšlienke a tomu, ako ju dostať medzi čo najväčší počet ľudí. Príďte na školenie a veľmi rád sa o ňu podelí aj s Vami.

 

 


Mgr. Martin Kalina

Vo finančnom sektore pôsobí už viac ako dvadsať rokov. Ako privátny bankár sa staral o peniaze tých najbohatších Slovákov. Od roku 2010 sa venuje primárne investovaniu na kapitálovom trhu, ktorý pozná detailne a má s investovaním na ňom bohaté skúsenosti. Od roku 2021 pôsobí v Brokerii ako investičný analytik a zároveň od roku 2022 aj ako lektor Investičného vzdelávania. Pri vzdelávaní a prednáškach je jeho primárnym cieľom, aby účastníci za investované peniaze a čas dostali maximálnu hodnotu.

Obchodnícke zručnosti

Tréningový program zameraný na rozvoj obchodníckych zručností u skúsenejších sprostredkovateľov vznikol v roku 2019. Obsahom trojmesačného kurzu je zlepšenie komunikačných schopností a získanie vedomostí z behaviorálnej ekonómie, psychológie, typológie osobnosti v predaji, či moderného time managementu. Najvyššou pridanou hodnotou je aplikovateľnosť zručností do praxe s okamžitými výsledkami. Štatisticky je priemerný nárast obratu u účastníkov kurzu 100 percent už počas prvého mesiaca.

 

LEKTOR


Pavel Oravec

Od roku 2008 pomáha ľuďom robiť správne rozhodnutie vo financiách. Bohaté obchodnícke skúsenosti ho predurčovali na to aby v roku 2018 začal tvoriť vzdelávanie v Brokerii. Je autorom a spoluautorom školení Brokeria Štart, Brokeria Akadémia, Obchodnícke zručnosti, Manažérske základy, Investičné vzdelávanie, Manažérsky rozvoj.

Od roku 2020 je na pozícii riaditeľa zodpovedný za tvorbu a riadenie vzdelávania v Brokerii. Vedie tím lektorov, ktorý zabezpečuje rozvoj manažérov a obchodníkov na všetkých pozíciách. Osobne ho môžete stretnúť na kurzoch Obchodnícke zručnosti, Manažérske základy a Manažérsky rozvoj.

Manažérske základy

Školenie, ktoré Vám dodá všetky potrebné vedomosti a zručnosti aby ste dokázali vybudovať vlastnú pobočku. Obsahom sú vedomosti z náboru a výberu správnych uchádzačov, úspešného zapracovania nováčikov. Správne návyky time managementu, vedenia porád a individuálneho rozvoja Vám prinesú nových platných členov tímu. V kombinácii s ostatnými vzdelávaniami Brokeria budete mať všetky predpoklady na to aby ste vedeli vytvoriť a efektívne viesť  motivované a úspešné obchodnícke skupiny.

 

LEKTOR


Pavel Oravec

Od roku 2008 pomáha ľuďom robiť správne rozhodnutie vo financiách. Bohaté obchodnícke skúsenosti ho predurčovali na to, aby v roku 2018 začal tvoriť vzdelávanie v Brokerii. Je autorom a spoluautorom školení Brokeria Štart, Brokeria Akadémia, Obchodnícke zručnosti, Manažérske základy, Investičné vzdelávanie, Manažérsky rozvoj.

Od roku 2020 je na pozícii riaditeľa zodpovedný za tvorbu a riadenie vzdelávania v Brokerii. Vedie tím lektorov, ktorý zabezpečuje rozvoj manažérov a obchodníkov na všetkých pozíciách. Osobne ho môžete stretnúť na kurzoch Obchodnícke zručnosti, Manažérske základy a Manažérsky rozvoj.

Manažérsky rozvoj

Vrcholom vzdelávania v Brokerii je koučingový kurz – Manažérsky rozvoj. Toto vzdelávanie je určené pre vyšší manažment. Pripraví Vás na rolu lídra a zlepší Vaše kompetencie pri budovaní a riadení štrukturálnych firiem. Koučing, Prezentačné zručnosti, Plánovanie projektov, či Leadership pod vedením skúsených lektorov.

 

LEKTOR


Pavel Oravec

Od roku 2008 pomáha ľuďom robiť správne rozhodnutie vo financiách. Bohaté obchodnícke skúsenosti ho predurčovali na to aby v roku 2018 začal tvoriť vzdelávanie v Brokerii. Je autorom a spoluautorom školení Brokeria Štart, Brokeria Akadémia, Obchodnícke zručnosti, Manažérske základy, Investičné vzdelávanie, Manažérsky rozvoj.

Od roku 2020 je na pozícii riaditeľa zodpovedný za tvorbu a riadenie vzdelávania v Brokerii. Vedie tím lektorov, ktorý zabezpečuje rozvoj manažérov a obchodníkov na všetkých pozíciách. Osobne ho môžete stretnúť na kurzoch Obchodnícke zručnosti, Manažérske základy a Manažérsky rozvoj.