Trh nikoho nešetrí, aj v čase krízy musíte obstáť - BROKERIA

Trh nikoho nešetrí, aj v čase krízy musíte obstáť

//Trh nikoho nešetrí, aj v čase krízy musíte obstáť
radoslav_cervenec

Brokeria pôsobí na slovenskom sprostredkovateľskom trhu od roku 2016. Aktuálne atakuje 4. priečku v rebríčku maklérskych spoločností. Za minulý rok dosiahla tržby v hodnote 18,4 mil. € a zaznamenala 3% rast. Čo stojí za jej úspechom, čím sa odlišuje od konkurencie a aká je jej vízia na nasledujúce obdobie? Odpovede sme hľadali priamo u toho najpovolanejšieho – Radoslava Červenca, generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva spoločnosti Brokeria.

Brokeria má za sebou 8 rokov pôsobenia na slovenskom trhu, ako ich hodnotíte?

Píšeme úspešný príbeh a posledných 8 rokov to dokazuje. Ciele, ktoré sme si na začiatku stanovili, nemeníme. Sme spoločnosť bez zahraničného vplyvu a bez „jednofarebnej“ produktovej orientácie. Firmu vlastnia a riadia výhradne štrukturálni ľudia, to nám dáva úplne iný rozmer bezpečia a rozvoja. Naša firemná kultúra je zameraná na ľudí, pretože ľudia tvoria firmu. A iba spolu vieme tvoriť otvorené a podporujúce prostredie pre každého, kto si ctí princípy podnikania.

Aj z tohto dôvodu v Brokerii nenastal žiadny veľký odliv spolupracovníkov, práve naopak, sme zaujímavým partnerom pre dlhodobú spoluprácu. Dovolím si tvrdiť, že sme spoločnosť s najnižšou fluktuáciou na manažérskych pozíciách v rámci celého trhu. Neženieme sa za krátkodobým rýchlym ziskom. Našou víziou nie je firmu predať zahraničným investorom, ale ešte viac umocniť jedinečnosť partnerského modelu s cieľom tvoriť vlastnú a bezpečnú budúcnosť.

S odstupom času a aj po tom, čo sa deje na trhu pri iných veľkých spoločnostiach ako je Finportal, Universal, Fingo, Swiss Life a ďalších to vnímam ako našu najväčšiu výhodu.

Máme pevné hodnoty, jasné ciele a kvalitných ľudí v sieti.

Máme bezkonkurenčnú kariéru zameranú na podnikanie, manažment a udržateľný rast. Podporujeme a dodržiavame dlhodobé partnerstvá.

 

Minulý rok nebol priaznivý pre veľa firiem na finančnom trhu. Ako sa darilo Brokerii?

Áno, v roku 2023 trh nikoho nešetril a aj my sme museli obstáť v čase krízy. Rok 2023 hodnotíme ako výnimočne úspešný. Dokázali sme udržať tempo rastu v podmienkach, v ktorých veľa úspešných firiem zaznamenalo pokles.

Zachovali sme si kontinuálny rast a aktuálne atakujeme 4. priečku v rebríčku maklérskych spoločností. Dosiahli sme tržby v hodnote 18,4 miliónov eur, cez 100 miliónov eur investícií je pod našou správou a zaznamenali sme 3% rast.

Musím však spomenúť, že na celom finančnom trhu bol prepad dopytu po úveroch na bývanie do 60 %, preto je náš reálny rast omnoho vyšší. Naši sprostredkovatelia sa v minulom roku zamerali na komplexné obslúženie našich klientov. Máme o 20 % menej klientov s jednou zmluvou. Nárast objemu v životnom poistení máme o 56 %. Vďaka tomu sme kompletne vymazali vplyv prepadu hypoték. V neživotnom poistení sme narástli o 22 % a objem investícií pod našou správou vzrástol o 36 %.

Tu patrí veľká vďaka hlavne ľuďom v riaditeľskej rade a v sieti, pretože prijali rozumné manažérske rozhodnutia a zvolili v roku 2023 správnu obchodnú stratégiu. Platí, že ak o stratégii rozhodujú ľudia z „biznisu“, ktorí dobre poznajú podmienky v danej oblasti, tak zaručene príde úspech.

 

Rok 2023 priniesol aj zaujímavé presuny na trhu maklérskych spoločností. Čo hovoríte na túto oblasť trhového prostredia?

Áno, je to zaujímavé sledovať, no nie všetky príbehy majú šťastný koniec. Vieme ako dopadol Swell, dnes to skúšajú aj ďalší. Keď sme v roku 2016 zakladali Brokeriu, mali sme výrazne lepšie štartovacie podmienky na trhu ako majú aktuálne novovznikajúce projekty.

Menšie firmy sa dnes radšej rozhodnú spojiť so silnejším maklérskym domom (tzv. broker poolom) a nechcú riskovať investície do vybudovania svojho zázemia, uprednostnia zdieľanie spoločného backoffice alebo produktovú podporu. Predbiehajú sa v ponuke rôznych IT riešení, appiek, vychytávok a pri tom zabúdajú na samotnú podstatu podnikania. Z pohľadu šetrenia nákladov je to v poriadku, ale z pohľadu budovania identity a vlastného nezávislého podnikania to nie je správna cesta. Akékoľvek dobré podmienky si vyjednáte, vždy ste spájaný s materskou značkou a skôr čí neskôr narazíte na strop, limity a neschopnosť meniť veci.

Ja to prirovnávam ku kúpe nového auta, zo začiatku ste s ním spokojný a vyhovuje vašim potrebám, no časom budete potrebovať niečo inovovať, meniť a zlepšovať. To však je veľký problém, pretože vy to auto nevyrábate, ale len užívate. No a to je najzásadnejší rozdiel, pretože my sme „fabrika na autá“, my si tvoríme vlastný výrobný závod.

Takisto veľa poisťovní a korporácií vstupuje do vlastníctva maklérskych sietí a snaží sa tento vplyv využiť na zvýšenie svojej produkcie. Sám som zvedavý, čo to v budúcnosti prinesie, ale história ukazuje, že je to jednosmerná cesta orientovaná na korporácie a ich akcionárov.

Čo Brokeriu odlišuje od konkurencie?

Naša firma je výhradne vlastnená štrukturálnymi ľuďmi, ktorí sa podieľajú na jej smerovaní a raste.

V roku 2016 sme priniesli unikátny štrukturálny model firmy, ktorá si ctí v prvom rade princíp podnikania. Keď sa nad tým zamyslíte, čo je najväčšou motiváciou v podnikaní?

Bezpochyby možnosť stať sa akcionárom s priamym vlastníckym vzťahom k spoločnosti a podieľať sa na trhovom úspechu spoločnosti. A to Brokeria ponúka. Dnes patríme medzi najväčšie spoločnosti na trhu a byť súčasťou 18,4 mil. firmy je naozaj zaujímavé. Za minulý rok vyplácame ľudom cez 1 mil. eur, na benefitoch, bonusoch, odmenách a podiele na zisku.

Zároveň kladieme dôraz na systematické vzdelávanie. Dovolím si tvrdiť, že tí, ktorí sa neustále a svedomito vzdelávajú, budú minimálne vždy o krok pred tými, čo silu vedomostí podceňujú. My nediktujeme ľuďom, čo majú robiť, my pracujeme s ľuďmi a pre nich, musíme byť preto silným partnerom, ktorému môžu dôverovať a o ktorého sa môžu vždy oprieť. Vieme, že iba poctivá každodenná „drina“ a pravidelne opakujúce sa správne aktivity prinášajú ovocie.

Máme bezkonkurenčný kariérny odmeňovací systém, ktorý je motivujúci aj pre iné maklérske siete, ale hlavne je motivujúci pre našich ľudí. Vedie ich cestou budovania vlastného podnikania. Investujeme do motivácie našej siete, a nie všade je to samozrejmosťou.

Sme nezávislí v tvorbe inovácií a aj preto sa môžeme pochváliť podporou IT riešení šitých na mieru, ktoré bežne nenájdete v iných spoločnostiach. Ale, čo je hlavné, sú to riešenia podporujúce obchodné príležitosti.

 

Čo Brokeriu čaká v najbližšom období?

Ako každý rok, tvrdá poctivá práca zameraná na klienta, na jeho potreby a požiadavky. Stále je pred nami veľký priestor a výzva pre edukáciu slovenských klientov ohľadom finančnej gramotnosti. Ako si majú tvoriť finančný plán, ako pracovať s príjmami a výdavkami, aby boli pripravení na každú situáciu v živote. To je jednou z hlavných úloh štandardného finančného sprostredkovania.

A naďalej si chceme zachovať nezávislosť v podnikaní a v produktovom portfóliu. Máme korektné vzťahy so všetkými finančnými partnermi na trhu a veľmi nás teší, že sme oceňovaní aj v tejto oblasti.

V rámci nášho zázemia budeme naďalej investovať do rozvoja podpory a zjednodušenia práce ľuďom v našej centrále alebo v sieti.

Náš obchodný cieľ je tento rok rast 15 % a preto prinášame mnohé motivujúce projekty v rámci podpory obchodných príležitostí. Cítim z našich ľudí nadšenie, chuť splniť si ciele a veľkú odhodlanosť. Veľká vďaka celej Brokerii za jej nasadenie.

A na záver poďme krátko aj do osobnejšej roviny. Vy ste známy tým, že ste workoholik a veľa času trávite v teréne, kde podporujete a motivujete svojich kolegov. Kde beriete motiváciu Vy? Čo stojí za Vašim úspechom?

Pre mňa je veľmi dôležité, že robím, čo ja chcem a nie, čo musím. Robím, čo ma baví, napĺňa a v čom som dobrý. Milujem podnikanie, nové výzvy a možnosť niečo hodnotné tvoriť. Mám okolo seba úžasných ľudí, ktorí mi veľmi pomáhajú a na ktorých sa môžem spoľahnúť.

Tiež cítim veľkú zodpovednosť za ľudí, správne smerovanie firmy a preto si stále udržujem „zápasové tempo“ a schopnosť počúvať názory ľudí, s ktorými tvoríme krajšiu budúcnosť. Tu získavam aj časť mojej energie a, samozrejme, veľkou energiou je pre mňa rodina, moje deti a záľuby.