Trhy sa zotavili, no čaká sa ďalší prepad - BROKERIA

Trhy sa zotavili, no čaká sa ďalší prepad

//Trhy sa zotavili, no čaká sa ďalší prepad

Navzdory dopadom pandémie COVID-19 na ekonomiky krajín vo svete sa akciové trhy rozbehli nahor a od dna vzrástli o vyše 27 %. To vyzerá skôr ako rely na medveďom trhu a nie oživenie a zdravý rast. Tento rast je podporený najmä opatreniami centrálnych bánk v Európe a v USA. Ich efekt sa však môže veľmi rýchlo vytratiť keď podniky zverejnia svoje hospodárske výsledky. A to aj napriek informáciám o sľubných výsledkoch vývoja liečby ochorenia.

Zlé výsledky firiem a stav ekonomík totiž hovoria skôr o tom, že akcie firiem sú dnes výrazne nadhodnotené. Ich hodnota sa totiž odvíja aj od očakávaných tržieb a ziskov. Keďže sme v období spomalenia ekonomík, nemožno očakávať, že zisky väčšiny firiem budú rásť. Práve naopak.

Čo to znamená pre klientov? Aj keď nemáme krištáľovú guľu, súčasná situácia smeruje k tomu, že kto má svoje úspory zainvestované v akciách, nemal by byť prekvapený, ak nastane ďalší pokles hodnoty jeho úspor. Ten môže dokonca prekonať marcový pokles o 35 až 40 %. Vývoj kapitálových trhov nemožno vopred predpovedať. Z dlhodobého hľadiska spravidla nemá takýto pokles vplyv na dlhodobé investičné stratégie.

Nedávny prepad akciových trhov pritiahol aj pozornosť klientov, ktorí doteraz neinvestovali. Pre nich je dôležité, aby boli obozretní, zvážili všetky riziká a aby sa dobre poradili so svojim finančným sprostredkovateľom. Najväčším rizikom pre nich totiž nie je vývoj trhov, ale ich možná panická reakcia. Napríklad ak by po zainvestovaní peňazí prepad ešte pokračoval a hodnota ich úspor by sa krátkodobo znížila. Aj preto môže byť na mieste rozdelenie plánovanej jednorazovej investície do niekoľkých fáz a tým spriemerovanie nákupnej ceny.

Kto vďaka súčasnej situácii chce začať sporiť a vytvárať si rezervy, je ten správny čas. Aj v tomto prípade totiž platí pravidlo, že najlepší čas na zasadenie stromu bol pred 10 rokmi a druhý najlepší čas je dnes. Pri pravidelnom investovaní sa s takýmito prepadmi počíta a v dlhšom horizonte spravidla zvyšujú hodnotu úspor.

Prepady na akciových trhoch, ako bol aj ten marcový a budú aj tie v budúcnosti, sú normálnym javom. Rozhodne nie sú tieto prepady časom, kedy treba vyberať svoje úspory a realizovať tak prípadné straty. Naopak, môžu byť príležitosťou pre klientov, aby dokázali ešte viac zhodnotiť svoj majetok. Môžu tak spraviť napríklad zvýšením pravidelných čiastok, ktoré si sporia alebo jednorazovým vkladom.

Naši sprostredkovatelia sú pripravení vysvetliť svojim klientom aktuálnu situáciu a poradiť im, ako sa zachovať.

Ivan Kahanec, analytik spoločnosti Brokeria
Ivan Kahanec, analytik spoločnosti Brokeria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácie o finančných nástrojoch uvedené v tomto texte nie sú investičným poradenstvom, ani osobným odporúčaním a predstavujú marketingové oznámenie Brokeria, a.s., so sídlom Einsteinova 11/3677, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 248 715, zapísaná v Obchodom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6353/B. Investície do finančných nástrojov sú spojené s rizikom, ktoré závisí od zvolenej investičnej stratégie. Hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť alebo klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom pre budúce výkonnosti. Akékoľvek predpovede o výkonnosti v budúcnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Na informácie uvedené v texte sa nemožno spoliehať ako na vysvetlenie rizík spojených s investovaním do finančných nástrojov alebo s využitím investičnej služby.