Dve formy pomoci hypotekárnym dlžníkom - BROKERIA

Dve formy pomoci hypotekárnym dlžníkom

//Dve formy pomoci hypotekárnym dlžníkom
Vláda a parlament schválili dve formy pomoci hypotekárnym dlžníkom a je dôležité, aby sme ich rozlišovali a mali v tom poriadok.

1. „Príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie“ (ďalej len „príspevok“)
  a) je to mesačný príspevok od januára 2024 do odvolania,
  b) klient o neho musí požiadať na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

2. „Daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie z dôvodu nárastu úroku“ (ďalej len „daňový bonus“)
  a) je to jednorazová pomoc za rok 2023,
  b) uplatniť si ho môže klient v daňovom priznaní za rok 2023.

Parametre a podmienky oboch foriem pomoci si môžete pozrieť v prehľadnej tabuľke: