Vybrané zmeny v Zákone o dani z príjmov od roku 2024 - BROKERIA

Vybrané zmeny v Zákone o dani z príjmov od roku 2024

//Vybrané zmeny v Zákone o dani z príjmov od roku 2024

Po dlhom čakaní sa slovenskí poslanci pokúsili zosúladiť daňové povinnosti pri jednotlivých investičných riešeniach, ktoré využívajú aj naši klienti. Slovenským štandardom je, že keď už zmena, tak poriadna, nech majú ľudia nad čím premýšľať. A tak sa stalo, že od roku 2024 budeme mať až tri kategórie rôzne zdaňovaných aktív:

  • Cenné papiere obchodované na burze
  • Cenné papiere neobchodované na burze a podielové fondy
  • Virtuálne meny (kryptomeny)

Cenné papiere obchodované na burze

Pri cenných papieroch a fondoch obchodovaných na burze (u nás najmä ETF) sa prakticky nič nemení. Ostáva rovnaký dvanásťmesačný časový test na daň z príjmu, ako bol doteraz. Ak klient zainvestuje do ETF, podrží investíciu jeden rok a následne ju predá, nemusí z prípadného zisku platiť daň. Ak investíciu predá v čase do jedného roka, musí prípadný výnos priznať v daňovom priznaní, zaplatiť daň a aj zdravotný odvod.

Cenné papiere neobchodované na burze a podielové fondy

Podielové fondy a cenné papiere, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (na burze), budú tiež podliehať časovému testu na účely dane z príjmu. Tento časový test však bude tri roky. V praxi to znamená, že ak klient investuje do podielového fondu a vyberie z neho prostriedky najskôr po troch rokoch, nemusí z prípadného zisku platiť daň ani zdravotný odvod. Zároveň musí byť splnená ešte jedna podmienka – nesmie mať túto investíciu v obchodnom majetku. Ak by vyberal prostriedky do troch rokov od investície, z výnosu musí zaplatiť daň (zrážkovú pri slovenských fondoch, v daňovom priznaní pri zahraničných fondoch).

Virtuálne meny

Aby toho nebolo málo, zákonodarcovia sa povenovali aj kryptomenám. Tie budú mať podobný časový test ako akcie = jeden rok. Po ňom však nebudú výnosy z nich úplne oslobodené od dane, ale daň bude znížená na sedem percent (z devätnásť v prípade predaja do jedného roka). Výnosy z kryptomien budú oslobodené od zdravotných odvodov bez ohľadu na čas držby.

 

Záver

Aj keď budú podielové fondy po časovom teste oslobodené od dane z príjmu, stále má pre klienta väčší zmysel investovať prostredníctvom ETF. Vo väčšine prípadov má ETF vyšší výnos, klient neplatí daň už po jednom roku a jeho investícia je transparentnejšia a lacnejšia. Pre príklady netreba chodiť ďaleko. Stačí si pozrieť stránku akéhokoľvek podielového fondu, ktorý má zvolený nejaký porovnávací benchmark. V drvivej väčšine prípadov fond nebude tento benchmark prekonávať. Na druhej strane lacné ETF bude tento benchmark veľmi dobre kopírovať.

Zákon ešte nebol podpísaný prezidentkou a zverejnený v Zbierke zákonov. Čisto teoreticky ešte môže dôjsť k zmenám, kým nadobudne účinnosť. Situáciu budeme monitorovať a v prípade potreby pripravíme nový komentár.

Finančné služby sú ovplyvňované daňovým režimom, ktorý závisí od charakteru finančnej služby a od individuálnej situácie klienta. Akékoľvek výnosy z cenných papierov alebo majetkových účastí vo fondoch kolektívneho investovania podliehajú daňovému režimu platnému v čase vyplácania výnosov. Daňový režim ako aj individuálna situácia klienta sa môžu v budúcnosti meniť.

1 komentár

  • […] Na Slovensku bola koncom júna prijatá novela k Zákonu o dani z príjmov, ktorou sa upravili daňové povinnosti pri kapitálových príjmoch. Najzásadnejšou novinkou je zavedenie časového testu pri investícii do podielových fondov a do cenných papierov neobchodovaných na burze. Doteraz sa investor daňovej povinnosti nevyhol. Od roku 2024 by malo platiť, že pokiaľ investícia potrvá aspoň 36 mesiacov, klient zisk z investície zdaňovať nemusí. Zároveň bola upravená aj sadzba dane z výnosu z kryptomien. Viac sa k tejto téme dozviete v komentári na našej stránke. […]