Kvartálny investičný report Q2/2023 - BROKERIA

Kvartálny investičný report Q2/2023

//Kvartálny investičný report Q2/2023

Zo sveta

USA

Americká centrálna banka zvýšila v apríli aj v máji základnú úrokovú sadzbu, aby si v júni dala prestávku. Medzitým sa v máji politici v USA dohodli na zvýšení dlhového stropu. Všetko to však boli očakávané udalosti a trhmi veľmi nehýbali. Inflácia v USA klesala a trh práce sa držal stále v dobrej kondícii. Je pravda, že z americkej ekonomiky prichádzajú zmiešané údaje o výkonnosti a je neisté, v akej miere sa premietnu do rozhodnutia FED-u o zvýšení základnej sadzby v júli. Analytici sú momentálne nastavení na polovičnú pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb o štvrť percenta.

Zdroj: www.tradingeconomics.com

Európa

Kým v USA nepanuje zhoda, či centrálna banka v júli opäť zvýši sadzby, Európa v tom má jasno. Predstavitelia Európskej centrálnej banky (ECB) jednoznačne deklarujú cieľ zvýšiť sadzby ešte minimálne dva krát. Aktuálne sú očakávania nastavené na dve zvýšenia po štvrť percenta. Jedno hneď na zasadnutí v júli a ďalšie zvýšenie v septembri (v auguste ECB nezasadá). Rovnako ako v USA, aj v Európe máme stále silný trh práce, no začína nám škrípať priemysel a služby. Posledné prieskumy PMI hovoria o spomalení naprieč celou Európou. Okrem toho sa hrubý domáci produkt menovej únie ocitol dva štvrťroky po sebe v zápore jednu desatinu percenta, čo značí technickú recesiu. Napriek klesajúcej inflácii je nateraz málo pravdepodobné, že ECB zvoľní z tempa zvyšovania sadzieb, pokiaľ sa nezhorší trh práce. A ako sme spomenuli vyššie – ten zatiaľ odoláva.

Čína

Ešte v priebehu prvého kvartálu sa mnoho nádejí na oživenie upieralo do Ázie. Po uvoľnení politiky nulového Covidu sa čakala čínska ekonomická expanzia, ktorá mala potiahnuť aj ostatné krajiny v regióne. Opak je však pravdou a Čína napriek uvoľneniam spomaľuje. Jedným z dôvodov je nižší dopyt zo západných krajín a tým pádom menšia výroba a ekonomická aktivita. Ďalším zásadným dôvodom je, samozrejme, politická situácia, ale to nie je nič nové. Menej výkonnou Čínou trpí celý ázijský región. Ak sa pozrieme napríklad na akciové indexy, okrem Japonského Nikkei 225 sú prakticky všetky podstatné ázijské akciové indexy za posledný rok v strate.

Zo Slovenska

Na Slovensku bola koncom júna prijatá novela k Zákonu o dani z príjmov, ktorou sa upravili daňové povinnosti pri kapitálových príjmoch. Najzásadnejšou novinkou je zavedenie časového testu pri investícii do podielových fondov a do cenných papierov neobchodovaných na burze. Doteraz sa investor daňovej povinnosti nevyhol. Od roku 2024 by malo platiť, že pokiaľ investícia potrvá aspoň 36 mesiacov, klient zisk z investície zdaňovať nemusí. Zároveň bola upravená aj sadzba dane z výnosu z kryptomien. Viac sa k tejto téme dozviete v komentári na našej stránke.

Brokeria stratégie

Výkonnosť Brokeria stratégií bola v druhom kvartáli pozitívna. Naďalej sa najlepšie darilo Brokeria Mierne dynamickej stratégii, ktorá ťažila z nadšenia okolo umelej inteligencie. No nielen umelá inteligencia ťahala trhy nahor. K rastu indexov síce najväčšou mierou prispievali technologické firmy, ale aj ostatné sektory rástli. Z toho dôvodu sa darilo aj všeobecným akciovým indexom, ktoré máme zahrnuté v konzervatívnejších stratégiách. K pozitívnym číslam akcií sa pridávajú aj dlhopisy, ktoré síce menšou mierou, ale tiež prispievajú ku kladným výsledkom Brokeria stratégií. Aktuálne sa zdá akoby sa trhy dostávali do štandardných koľají, keď sa opäť začína prejavovať negatívna korelácia medzi akciami a dlhopismi. V dňoch, keď akcie rastú dlhopisy skôr klesajú a opačne. Zase raz vidieť význam dlhopisovej zložky v portfóliách. Dlhopisy majú dodať investícii určitú stabilitu v prípade zlej výkonnosti akcií. A to sa od začiatku roka zatiaľ deje.

 

Čo nás čaká

Dostávame sa síce do „uhorkovej“ sezóny, to však neznamená, že sa na trhu nebude nič diať. Koncom júla budú zasadať centrálne banky. V Amerike je 50 percentná šanca, že uvidíme zvýšenie sadzieb o 25 bázických bodov. Ak to tak bude, v indexoch zrejme neuvidíme prílišný pohyb keďže toto očakávanie je z veľkej časti v cenách započítané. Ak by si však FED predĺžil prestávku v zvyšovaní sadzieb, trhom by to malo dodať palivo k ďalšiemu rastu. V Európe je minimálne podľa doterajších vyjadrení ECB jasné, že sadzby hore pôjdu. Na konci júla teda zrejme uvidíme ich zvýšenie o štvrť percenta. To je opäť z veľkej miery započítané v cenách aktív, takže len kvôli zvýšeniu sadzieb ich veľký pohyb nezaznamenáme. Dôležité budú, samozrejme, najmä tlačové besedy po zasadnutí centrálnych bánk. Keď sme pri centrálnych bankách, jedna z udalostí roka je na programe 24. – 26. augusta. V americkom Jackson Hole prebehne každoročné stretnutie centrálnych bankárov. Niekedy z neho vzídu zaujímavé postrehy. Uvidíme, ako tomu bude tento rok.

Okrem bánk bude pod drobnohľadom aj výsledková sezóna, ktorá sa rozbehne v júli. Firmy budú reportovať svoje tržby, obraty, zisky a dávať nové predikcie do konca roka. Zaujímavé bude sledovať najmä to, či čísla technologických firiem na prelome júla a augusta potvrdia očakávania z konca prvého kvartálu. Pri viacerých z nich (napríklad Nvidia) sa nič iné ako úspech neočakáva. Trhom budú teda zrejme viac ako stretnutia centrálnych bankárov, hýbať výsledky súkromného sektoru.

 

Martin Kalina,
Investičný analytik,
+421 904 926 768,
martin.kalina@brokeria.sk,
www.brokeria.sk

 

 


 

Investičné komentáre

V poslednej časti Investičných komentárov sme sa stretli s Petrom Novotným. Petr Novotný stojí nielen za úspešnou stránkou investicniweb.cz, ale aj za zrodom viacerých podielových fondov. Je to jeden z popredných investičných odborníkov v Českej republike. Rozhovor sme rozdelili na dve časti. Prvá vyšla na začiatku júla. Vypočuť si ju môžete na  Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts alebo pozrieť na Youtube.  Druhá časť rozhovoru vyjde začiatkom augusta na tých istých platformách.

 


Dôležité upozornenie

Tento marketingový materiál vytvorila Brokeria, a.s. so sídlom Einsteinova 11/3677, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 248 715, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., oddiel: Sa, vložka číslo: 6353/B a je platný k 30.6.2023. Tento materiál má iba informatívny charakter, nepredstavuje ponuku cenných papierov, ani investičné odporúčanie na nákup alebo predaj akéhokoľvek finančného nástroja, nepredstavuje ani nenahrádza informácie podľa príslušných právnych predpisov, najmä informácie o poskytovateľovi investičných služieb, ním poskytovaných službách, ochrane majetku klientov, rizikách, kľúčové informácie pre investorov (KIID) alebo prospekt (štatút fondu), ktoré tiež obsahujú aj úplné názvy fondov. Investor by nemal robiť žiadne investičné rozhodnutia iba na základe údajov tu uvedených, ale mal by sa zoznámiť aj s vyššie uvedenými dokumentami, ktoré sú dostupné v sídle Brokeria, a.s., na www.brokeria. sk alebo u finančného sprostredkovateľa. Historická výkonnosť zohľadňuje vplyvy priebežných poplatkov ako aj ďalších nákladov, avšak nezohľadňuje odmenu za sprostredkovanie investičnej služby. Hodnota investície môže rásť, ako aj klesať a nie je tak zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou sú spojené riziká, bližšie informácie o rizikách sú uvedené v štatúte a v KIID príslušného fondu. Návratnosť investície v cudzej mene môže stúpať a klesať v dôsledku menových výkyvov. Rozloženie portfólia do sektorov a krajín sa môže zmeniť. Historická výkonnosť zohľadňuje vplyvy provízií, poplatkov ako aj ďalších nákladov. Hoci informácie obsiahnuté v tomto materiáli boli získané zo zdrojov, ktoré Brokeria pokladá za spoľahlivé, Brokeria nerobí žiadne vyhlásenie ani záruku týkajúcu sa správnosti a úplnosti informácií obsiahnutých v tomto materiáli.