Aktuálne z našich ciest: motoristi z Ukrajiny a PZP - BROKERIA

Aktuálne z našich ciest: motoristi z Ukrajiny a PZP

//Aktuálne z našich ciest: motoristi z Ukrajiny a PZP

Je možné uzatvoriť Povinné zmluvné poistenie pre motoristov s ukrajinským evidenčným číslom?

Štandardné povinné zmluvné poistenie je určené len pre motorové vozidlo so slovenským evidenčným číslom (vozidlo registrované na Slovensku).

Kto bude hradiť škody v prípade dopravnej nehody?

Slovenská kancelária poisťovateľov (SKP) v marci prijala vo forme verejného prísľubu opatrenie, v rámci ktorého reaguje na aktuálnu situáciu na Ukrajine.

Škody na území SR, ktoré spôsobia vozidlá registrované na Ukrajine, bude hradiť SKP z Garančného fondu (verejný prísľub do 30. 4. 2022).

Ako postupovať?

Ak je škoda spôsobená vozidlom registrovaným na Ukrajine, je potrebné škodovú udalosť písomne nahlásiť do SKP. K hláseniu je potrebné doložiť vyplnené a podpísané tlačivo, ktoré je dostupné priamo TU: https://www.skp.sk/#xl_xr_page_tlacivanastiahnutie

Dokumenty (tlačivo, Správa o nehode, fotografie) je potrebné zaslať
e- mailom: skp@skp.sk alebo poštou na adresu:

Slovenská kancelária poisťovateľov
Bajkalská 19B
826 58 Bratislava 29