KORPORÁTNE FINANCOVANIE

Korporátne financovanie pod značkou Brokeria

Našim klientom prinášame korporátne financovanie šité na mieru podľa ich potrieb, v rôznych oblastiach podnikania. Stačí, ak nás kontaktujete a my vám nájdeme ideálnu formu financovania.

Klientom ponúkame:

 • odborné posúdenie a možnosť poskytnutia adekvátneho financovania
 • výber a odporúčanie vhodného typu bankového produktu
 • výber a odporúčanie vhodnej banky
 • asistenciu v schvaľovacom procese
 • vyhodnotenie schvaľovacieho procesu
korporatne_financovanie

Pracovné benefity

Dostupná kariéra

V Brokerii máme jasné a otvorené pravidlá kariérneho rastu. V roku 2017 sme mali až 156 povýšených spolupracovníkov. U nás môžete získať podiel na zisku firmy a podiel na kmeňových akciách spoločnosti. Okrem iného sme jediná spoločnosť na trhu, ktorá svojim sprostredkovateľom garantuje dedenie kmeňa klientov. V praxi to predstavuje dlhodobý stabilizačný prvok.

Profesionálny prístup

Manažment spoločnosti tvorí tím odborníkov s dlhoročnou praxou v obore. Vieme si stanoviť ciele a svedomito pracujeme na ich dosiahnutí. Ponúkame aj podiel na riadení firmy a to pre kľúčových ľudí zo siete.

Firemné vzdelávanie

Ako spoločnosť uplatňujeme štandardizovaný systém vzdelávania. Vzdelávanie rozlišujeme na firemné, ktoré u nás predstavuje adaptáciu nováčika a osvojenie si obchodných zručností. Druhú časť tvorí štrukturálne vzdelávanie, kde pripravujeme projekt talent a manažérsku prípravku.

Podpora podnikania

Ako podporu podnikania vám Brokeria ponúka:

 • príspevok na kanceláriu
 • kvartálne odmeny za výkon
 • odmeny za odporučenie pozície
 • servisná odmena
 • odmena za vychovanie nováčika
 • objemový bonus
 • odmena za vychovanie partnera

Informačná podpora

Brokeria má pre svojich spolupracovníkov k dispozícii originálny informačno-finančný systém SCARAB a tvorbu vlastnej webovej stránky.

Marketingová podpora

Marketing a marketingovú podporu vnímame ako dôležitú súčasť podnikania a preto svojim spolupracovníkom ponúkame:

 • komplexný marketingový servis
 • korporátnu identitu
 • kreatívny grafický dizajn
 • merchandising
 • reklamné predmety

Vysoká firemná kultúra

Ako spoločnosť ponúkame ľudský prístup a rodinnú atmosféru. Uvedomujeme si, že v príjemnom prostredí sa pracuje najlepšie. Pravidelne organizujeme firemné podujatia a poskytujeme rodinnú rentu.