Vedenie - BROKERIA

Vedenie

/Vedenie
Radoslav Červenec
Radoslav Červenec

GENERÁLNY RIADITEĽ

Milan Repka
Milan Repka

ČLEN PREDSTAVENSTVA

Viera Homolová
Viera Homolová

PREVÁDZKOVÁ RIADITEĽKA

Jozef Kŕč
Jozef Kŕč

OBCHODNÝ RIADITEĽ