Náš rast je dôsledkom poctivého prístupu.

Milí kolegovia,

s mojím nástupom do pozície generálneho riaditeľa spoločnosti Brokeria, a.s., by som Vám rád predstavil svoj pohľad na kľúčové prvky úspechu našej spoločnosti. Pevne verím, že sa mi podarí zrozumiteľne a jasne vysvetliť, prečo považujem náš model za naozaj úspešný, a prečo si myslím, že sme tou najlepšou voľbou pre nováčikov ako aj skúsených sprostredkovateľov.       

Náš rast je dôsledkom poctivého prístupu

Prvý polrok bol u nás v Brokerii korunovaný úspechom. Rast vo výške 30 % napĺňa naše očakávania a všimol si ho aj týždenník Trend. Ten nás vo svojej špeciálnej prílohe venujúcej sa finančnému biznisu spomína ako skokana roka, ktorý sa po dvoch rokoch fungovania stihol vyšplhať medzi desiatku najväčších sprostredkovateľov.

Príležitosť byť úspešný

Výsledok nášho rastu pritom nie je náhoda. Je odrazom kvalitnej práce Vás – našich sprostredkovateľov a dobre nastavených štrukturálnych procesov. Nie je jednoduché rásť na trhu, ktorý je už značne rozdelený. No čísla z prvého polroka jasne poukazujú, že sme nastavili správny smer, ktorý vyhovuje ako klientom spoločnosti, tak aj jej pracovníkom. Dôležité je, že rast firmy neprináša osoh len najvyšším predstaviteľom a akcionárom ako je to u väčšiny sprostredkovateľských spoločností. Naša výnimočnosť spočíva v tom, že nielenže zapájame do riadenia kľúčových spolupracovníkov, ale sa s nimi o dosiahnutý zisk vieme aj podeliť. Od samotného začiatku sme náš model fungovania budovali tak, aby dával príležitosť súčasným, ale i budúcim spolupracovníkom participovať na trhovom úspechu spoločnosti a získať tak za svoje výkony lukratívnu odmenu v podobe podielu na zisku a kmeňových akciách.

Dôvera klientov

Prvý polrok ukázal však aj niečo iné. Spolu s rekordným rastom sa ukazuje, že vieme svojim klientom prinášať profesionálne, trvalé, spoľahlivé a seriózne riešenia. 31.350 spokojných klientov, 25.470 podpísaných zmlúv hovoria za všetko. Sú zrkadlom toho, že sa nám stále viac darí získavať sympatie u klientov, čo je snom snáď každého podnikateľa.

Jasné a dostupné pravidlá kariérneho rastu

Pozícia finančného sprostredkovateľa patrí dlhodobo k veľmi dobre plateným profesiám. Našou ambíciou je pomôcť vám dosiahnuť finančnú nezávislosť a poskytnúť vám priestor na vlastnú realizáciu a aktívne riadenie svojho osobného a kariérneho rozvoja. Brokeria poskytuje unikátne motivačné a stabilné zázemie. Naozaj nám záleží nám na spoločnom úspechu. Preto dbáme o to, aby boli naše pravidlá kariérneho rastu jasné a otvorené. Za všetko hovorí číslo povýšených spolupracovníkov. V roku 2018 si svoju pozíciu vylepšilo 136 z vás.

Sprostredkovateľ pre lepšiu budúcnosť  

Naša pozornosť sa odjakživa sústredila do budúcnosti. Nielen z pohľadu dobrého nastavenia finančných plánov pre našich klientov a zabezpečenia kvalitného a trvalého finančného sprostredkovania počas celého života. Veľkú pozornosť venujeme príprave na reguláciu tým, že v stále väčšej miere zavádzame priebežný model vyplácania provízií v čase. Už dnes sa pripravujeme na to, aby po zavedení regulácie mali naši sprostredkovatelia predpripravené následné provízie z histórie.  Okrem sprostredkovateľov z konkurenčného prostredia si túto skutočnosť všimol aj Trend. Ten jasne hovorí, že sa stávame stále lákavejšou sieťou pre starších a skúsenejších sprostredkovateľov, ktorí chcú mať väčšiu istotu v biznise. Od začiatku tohto roka naše kruhy rozšírilo 224 nových spolupracovníkov a toto číslo neustále rastie.

Vaša príležitosť ako rásť

Opakovaný rast, ktorý sa nám stále darí dosahovať, je signálom toho, že sme tou správnou voľbou pre nováčikov ako aj skúsených sprostredkovateľov, ktorí hľadajú stabilnú a perspektívnu spoločnosť, kde sa môžu naplno realizovať. Jednoducho #spolutvorímebudúcnosť.

 

Radoslav Červenec

Generálny riaditeľ Brokeria, a.s.