vedenie - BROKERIA

vedenie

/vedenie
Radoslav Červenec

Radoslav Červenec / GENERÁLNY RIADITEĽ

Milan Repka

Milan Repka / ČLEN PREDSTAVENSTVA

Viera Homolová

Viera Homolová / PREVÁDZKOVÁ RIADITEĽKA

Jozef Kŕč

Jozef Kŕč / OBCHODNÝ RIADITEĽ