Komentár Analytika č. 09/2017 - BROKERIA

Komentár Analytika č. 09/2017

//Komentár Analytika č. 09/2017
Brokeria - Finančné sprostredkovanie - Blog

Súhrn podstatných a zaujímavých udalostí vo finančnom svete pre Vás pripravil Pavel Oravec.
Jesenná úvaha o konkrétnych odporúčaniach na turbulentnom trhu. V obchodovaní s hypotekárnymi úvermi dlhé roky platilo pravidloo 2 hlavných sezónach:jarnej a jesennej.

V týchto obdobiach banky pravidelne prichádzali s rôznymi benefitmi a atraktívnymi zľavami z úrokových sadzieb a poplatkov.Posledných niekoľko rokov sa však spotrebitelia na Slovensku môžu tešiť stabilne nízkym úrokovým sadzbám a dopyt po nových aj refinančných úveroch je už dlhú dobu vysoký.Dnes si už väčšina bánk nedovolí pýtať od klienta poplatok za poskytnutie úveru a mnohé sú ochotné klientovi dokonca zaplatiť za to, že využije ich služby. Či už vo forme preplatených nákladov na administratívne úkony alebo vo forme finančnej odmeny. Slovenská sporiteľňa za klienta vybaví kataster a zaplatí mu znalecký posudok. A s kým bankujete Vy? Niektorí napríklad s Prima Bankou, pretože tá refunduje klientovi poplatok pri refinancovaní úveru, ktorý si k nej prenesie. Refundáciou poplatku za prenos úveru Vás môže zaujať aj Všeobecná úverová, ak teda patríte k nespokojným klientom Prima banky, SLSP alebo Tatrabanky.

Keď sme už pri Tatra banke, tak stále platí, že žiadnu špeciálnu kampaň nemajú. Rovnako však stále platí, že ak tu požiadate o hypotéku pre mladých tak z Vašej istiny za 5 rokov ubudne v porovnaní s inými bankami najviac. Tomuto proklientskému úmorovaniu štátneho príspevku pre mladých sa vyrovná jedine OTP Banka. V „maďarskej“ banke Vás v mesiaci september môžu zaujať aj najlepšou úrokovou sadzbou pri fixácii 5 rokov. Akurát to LTV na nehnuteľnosti mimo miest Vás veľmi nepoteší. Keď sme už pri LTV, nesmieme zabudnúť na ČSOB a jej 100 percentné financovanie. Ak ste dvaja, plánujete kupovať nehnuteľnosť v krajskom meste, máte dobré vzdelanie a zarábate nadpriemernú mzdu je vysoká šanca, že dostanete financie na celú kúpnu sumu. Na trh hypoték vtrhla Poštová banka a je dokonca jediná, ktorá Vám reálne ponúkne úrokovú sadzbu pod jedno percento, pokiaľ teda máte niekoľko desiatok tisíc vlastných eur u nich na účte.

Bankové domy majú dnes stále eminentný záujem na rozšírení svojho hypotekárneho portfólia a napriek novým reguláciám NBS sa predháňajú v ponúkaní benefitov pre svojich nových klientov. Ľudia, ktorí majú záujem o nadobudnutie bývania dnes nespravia výraznú chybu ani keby podpísali hypotéku v prvej banke, na ktorú natrafia. Napriek tomu by som rád poukázal na tri zaujímavé akcie.

3 Jesenné typy analytika:

1. ČSOB – Hypotéku pre mladých opäť poskytuje do 100 percent hodnoty a na celých 50 000 eur. Ak si požiadate a splníte podmienky na 100 – percentné financovanie pri úvere napr. 50 000 eur, tak štátny príspevok sa Vám počíta z celej výšky 50 000 eur. U mnohých iných bánk sa štátny príspevok vypočítava len zo 70 percent úveru a zvyšok sa financuje spotrebným úverom založeným nehnuteľnosťou.

2. Poštová Banka – Kampaň užitočné bývanie s jednotnou úrokovou sadzou pre 3-ročný FIX už od 0,95% pre klientov do 80 percent LTV, bez poplatku za poskytnutie úveru, preplatenie poplatkov za kataster a znalecký posudok na byt 100 € alebo dom 150 €. Úroková sadzba však zahŕňa zľavu za poistenie a bežný účet.

3 . Prima Banka – Úvery na refinancovanie s ú.s. 1,2% pre každého pre fix 4 roky. Preplatenia poplatku za predčasné splatenie úveru na bývanie v inej banke, prenášaného do Prima banky. Poskytnutie úveru do 95% hodnoty zabezpečenia a splatnosť až do 40 rokov pre refinančné hypotéky.

Oplatí sa bankopoistenie? , časť 1.

Podľa môjho interného prieskumu 30 až 40 percent ľudí z môjho blízkeho aj ďalekého okolia pozná niekoho, kto robí v banke. Častokrát ich tento človek osloví s práve prebiehajúcou akciou na uzavretie výhodného produktu. Veľa ľudí to považuje za konkurenčnú výhodu – „mám kamaráta v banke“, „robil mi to kamarát v banke“, „poznám riaditeľa banky“.

Pokiaľ som nútení viesť diskusiu na túto tému, tak moja základná otázka väčšinou znie – kde sa to konkrétne prejavuje?  Vybavil Vám Váš známy, kamarát na nejakom produkte banky podmienky aké klienti, ktorí jeho kamaráti nie sú nedostali?  Dostali ste od Vášho kamaráta lacnejší účet ako človek, čo stál v rade za Vami? Mali ste právo zaplatiť o jednu splátku menej ako ostatní?

Znížil Vám Váš známy vstupný poplatok do podielového fondu v porovnaní s inými klientami? A povedal Vám vôbec, že vstupný poplatok budete platiť?
Klientsky pracovník v banke je vo veľkej miere hodnotený podľa výkonu a splnenia mesačného plánu. Zamestnanci bánk dostávajú bonusy najmä z predaja produktov – poistení, úverov, účtov a služieb. Plniť plány musia hlavne pobočky, ak sa tak nestane pár mesiacov za sebou, tak sa náš kamarát pán riaditeľ zrazu môže ocitnúť na inej pobočke, alebo nedobrovoľne v inej banke.

Ľudia, ktorú chcú robiť v banke sa musia pripraviť na to, že budú musieť predávať. Častokrát nebudú úplne na sto percent vedieť čo predávajú a ešte častejšie sa stane, že službu, ktorú klientovi budú predávať, nebude potrebovať a ani oni sami by si ju nekúpili.

Aby sme nerozprávali len tak do vetra, uveďme si dnes jeden z najčastejších príkladov:

Bankopoistenie, poistenie úveru.

Ako uvádza nemenovaná banka, citujem: „Poistenie k úveru je spojenie úveru a poistenia. Poskytuje ochranu v prípade vzniku neočakávaných životných situácií, akými sú smrť, plná a trvalá invalidita, pracovná neschopnosť a strata zamestnania, kedy vám poisťovňa pomôže splácať úver. Dĺžka trvania poistenia je zhodná s lehotou splatnosti vášho úveru.“

Aká je výška poplatku za poistenie? Ako sa spláca poplatok za poistenie?
Citujem: „Výška poplatku za poistenie sa stanovuje sadzbou poistného v zmysle Sadzobníka poplatkov v závislosti od druhu úveru a súboru poistenia. Poplatok za poistenie sa spláca ako súčasť úverovej splátky v mesačných intervaloch.“ Ak si beriem úver a mám rodinu, tak je veľmi rozumné uvažovať o rizikovom alebo úrazovom poistení. A to z jednoduchého dôvodu: Ak prinášam do rodiny príjem a častokrát je moja rodina od tohoto príjmu závislá (pr. manželka je na materskej) je extrémne dôležité aby som tento príjem nestratil pokiaľ sa z neho spláca úver na bývanie. Ak totižto nemám peniaze na splácanie, o svoje bývanie môžem prísť.

Stratiť príjem môžem následkom úrazu, smrťou alebo stratou zamestnania – to je pravda. Z titulu poistenia je úraz väčšinou definovaný ako „nepredvídateľná udalosť“. Áno, ťažko predchádzať udalostiam, ktoré nemožno predvídať. Logika nás teda zatiaľ nepustí.

Ak sa mi stane úraz môže to skončiť spravidla viacerými spôsobmi.

Môžem sa istú dobu liečiť a následne byť znovu stopercentne schopný zarábať svoj príjem. V čase liečenia môžem byť ale na PN a teda môj príjem v tomto období klesne.
– v tomto prípade je vhodné si poistiť dennú dávku PN alebo úrazového odškodnenia t.j. za každý deň môjho liečenia dostanem poistné plnenie adekvátne mojej ušlej mzde.

Môže sa mi stať úraz, ktorý je vážny a takýto môže zanechať trvalé následky.
– opäť, z pohľadu zdravého rozumu to najhoršie, čo sa môže stať je, že ostanem trvalo invalidný. Tým pádom už nikdy nie som schopný zarábať svoj príjem a je preto pre mňa dôležité dostať od poisťovne toľko peňazí aby som svoj úver mohol splatiť. NAVYŠE v takomto prípade som odkázaný na pomoc druhého, preto je nutné aby som dostal od poisťovne peniaze aj na ďalšie fungovanie (Vybavenie invalidného dôchodku trvá istú dobu a jeho výška častokrát nedosahuje ani polovicu môjho príjmu v čase aktívnej činnosti.)

Môžem na úraz zomrieť, takisto aj na chorobu:
– v takomto prípade  je dôležité aby moji pozostalí dostali adekvátnu finančnú kompenzáciu nato aby mohli celý zostatok úveru splatiť, mohli ma pochovať a aby ešte istú dobu (napríklad 2 roky) mohli fungovať ako keby môj príjem v rodine nechýbal.

Už poznáme teóriu a poďme si teda rozobrať, čo nám ponúka banka:

1. Poistenie poskytujte ochranu v prípade neočakávaných životných udalostí akými sú smrť, plná a trvalá invalidita.
–  Poistná udalosť nastane ak zomriete alebo ostanete trvalo invalidným. V tom prípade sa nemusíte obávať o svoj úver. Banka si peniaze vyplatí od poisťovne a už teda ďalej nemusíte splácať. Na prvý pohľad veľká výhoda, avšak pre banku.  Teda Vy platíte peniaze banke za to, že ak sa Vám niečo stane tak banka dostane zaplatené a ak ostanete trvalo invalidný, tak síce nemusíte splácať úver, ale môže sa stať, že na dôstojný život Vám už nezostane ani cent. A svoju nehnuteľnosť aj tak budete musieť predať.

2. Pracovná neschopnosť a strata zamestnania.
– z rôznych podmienok rôznych poisťovní nie je jednoznačné všeobecne určiť kedy peniaze dostanete a kedy nie.
Napr. pri strate zamestnania máte častokrát nárok na plnenie len na 12 mesačných splátok za celú dobu poistenia. Toto poistenie nenahrádza Váš príjem ale len platí za Vás splátku do banky.
– Pracovná neschopnosť sa vo väčšine prípadov bankopoistení plní až keď ste na PN aspoň 60 dní. V tom prípade každý nasledujúci mesiac poisťovňa zaplatí banke Vašu splátku za Vás.

Ak budete práceneschopný aspoň dva mesiace alebo Vás zamestnávateľ prepustí, banka dostane splátku od poisťovne a Vy iné poistné plnenie nedostanete.

Záverečná myšlienka:
Pri riešení úveru je dôležité sa poistiť aby ste mali dostatok finančných zdrojov ak nastane nepredvídateľná udalosť, ktorá ovplyvní Vašu schopnosť zarábať peniaze. Poistenie úveru v banke však slúži v prvom rade banke – v prípade, že sa Vám niečo stane banka dostane peniaze aby si mohla splatiť svoj úver, Vy nedostanete nič.

Máte kámoša v banke? Spýtajte sa ho, či by si on sám sebe uzavrel podobný produkt. Mnohé banky Vám dajú výhodnejšiu úrokovú sadzbu, ak si kúpite súčasne bankopoistenie. Nabudúce si prepočítame aký vplyv má bankopoistenie na výšku splátky, a či sa teda oplatí si ho kupovať kvôli nižšej úrokovej sadzbe.

Dobre vedieť:

Ceny tovarov a služieb na Slovensku v auguste medziročne narástli najrýchlejšie za posledné viac než štyri roky. Inflácia zrýchlila na 1,5 percenta z júlových 1,4 percenta, oznámil Štatistický úrad. Vývoj spotrebiteľských cien bol v súlade s odhadmi analytikov. Rast zaznamenali ceny tovarov a služieb takmer vo všetkých sledovaných kategóriách. Potraviny medziročne zdraželi o 4,7 percenta, čo je najväčšie zvýšenie od leta roku 2013. Slovensko bolo v rokoch 2014 až 2016 v deflácii, spotrebiteľské ceny vtedy v priemere klesali. Národná banka vo svojej poslednej prognóze znížila výhľad tohtoročnej inflácie na 1,2 percenta. V ďalších dvoch rokoch by tempo rastu spotrebiteľských cien malo podľa NBS zrýchľovať.


Dôchodky na Slovensku sa od budúceho roka budú zvyšovať o tzv. dôchodcovskú infláciu. Počíta s tým novela zákona o sociálnom poistení z dielne rezortu práce, ktorú parlament posunul do druhého čítania.Ministerstvo práce navrhuje upraviť model zvyšovania dôchodkových dávok na individuálne zvyšovanie dôchodkov o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov. V prípade, že by bola suma zvýšenia dôchodku
určená na základe dôchodcovskej inflácie nižšia ako pevná suma určená ako 2 percentá z priemernej výšky príslušného druhu dôchodku k 30. júnu tohto roka, dôchodok sa má zvýšiť o pevnú sumu.


Počet turistov, ktorí sa rozhodnú stráviť dovolenku na Slovensku, naďalej narastá. Potvrdzujú to podľa ministerstva dopravy aj najnovšie štatistické údaje za prvý polrok tohto roka, podľa ktorých na Slovensko zavítalo takmer 2,5 milióna návštevníkov. Je to o skoro 10 percent viac ako
v rovnakom období minulého roka.


Viac než polovica (53 %) pracujúcich Slovákov je spokojná so svojím zárobkom, no zároveň si vie predstaviť na výplatnej páske aj vyššiu sumu. Pritom približne 60 percent povedalo, že ich aktuálna výška čistého mesačného zárobku je do 700 eur. Vyplýva to z prieskumu agentúry
Focus. Z tých, ktorí uviedli, že sú aktuálne spokojní so svojím príjmom, uviedlo až 60 percent sumu do 1000 eur mesačne v čistom. Zo Slovákov, ktorí sú nespokojní so svojím zárobkom (47 %), by polovica prijala mesačný príjem v čistom do 900 eur. Viac než tretina (34 %) opýtaných ako dôvod, ktorý im bráni v lepšom zárobku, uvádza neochotu zamestnávateľa zvýšiť mzdu, a to
aj napriek tomu, že má finančné prostriedky. Necelá tretina (27 %) tvrdí, že dôvodom sú vysoké dane a odvody a 22 percent sa bojí, že by si zamestnávateľ pri ich žiadosti o zvýšenie platu našiel náhradu. Takmer tretina (28 %) uvádza, že sú spokojní s tým, čo majú, alebo že nemajú radi zmeny.


Inflácia v eurozóne v auguste zrýchlila na 1,5 z 1,3 % v júli. V celej EÚ stúpla z 1,5 na 1,7 %. Na raste inflácie sa najviac podieľali náklady na pohonné látky, ubytovanie a leteckú dopravu.


Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla v auguste 6,54 %.V porovnaní s júlom, keď bola na úrovni 6,70 %, klesla o 0,16 percentuálneho bodu. Medziročne sa znížila o 2,89 bodu.


Graf týždňa

Cena malého masla (125 g balenia) na Slovensku v júli medziročne stúpla v priemere o 29 % na 1,09 eura. Hlavný dôvod sú rastúce ceny surového kravského mlieka na Slovensku za posledný rok stúpli o tretinu.

Výrok týždňa

„V Slovenskej republike nikdy v histórii nepracovalo toľko ľudí ako v súčasnosti“

Verified by MonsterInsights