Rok 2019 v investíciách a dôchodkoch: nervozita na kapitálových trhoch - BROKERIA

Rok 2019 v investíciách a dôchodkoch: nervozita na kapitálových trhoch

//Rok 2019 v investíciách a dôchodkoch: nervozita na kapitálových trhoch
Rok 2019 v investíciách a dôchodkoch

Kým po minulé roky sme zažívali prakticky len nárast výnosov, prepady akciových trhov počas Vianoc na konci roka 2018 naznačili blížiaci sa koniec tohto obdobia. Opätovný nárast trhov v januári môže byť len dočasný a trhy budú stagnovať. Nervozitu na trhoch zvyšujú viaceré faktory.

V USA je to pokračujúci rast úrokových sadzieb, ktoré vzrástli v priebehu niekoľkých rokov prakticky z nuly na úrovne 2,25 až 2,50 %, ako aj nepredvídateľnosť krokov prezidenta Donalda Trumpa. Jeden jeho tweet na sociálnej sieti môže priniesť malé zemetrasenie akcií. Na stabilite trhom nepridáva ani hrozba obchodnej vojny medzi USA a Čínou, ktorá sa najprv upokojí, aby o pár hodín opäť eskalovala. Naposledy sa témou stala bezpečnosť telekomunikačných zariadení Huawei a ZTE. Naopak, horší vývoj čínskej ekonomiky sa prejavil aj na jednom z najväčších prepadov akcií americkej výkladnej skrine Apple.

Na našej strane Atlantiku Európska centrálna banka (ECB) stále nepristúpila k dvíhaniu úrokových sadzieb a ešte v decembri avizovala, že k tomu nepristúpi ani v prvom polroku 2019. Hoci sa ekonomike v EÚ darí pomerne dobre, uvoľnenou menovou politikou chce ECB zmierniť negatívne dopady hroziacej obchodnej vojny medzi USA a Čínou, interných rozporov členov únie (napríklad o taliansky štátny rozpočet) či hroziaceho neriadeného odchodu Veľkej Británie z EÚ.

Naopak rast spotrebiteľských cien sa už pred časom odlepil od dna a v súčasnosti je inflácia 1,8 %, čo je blízko cieľa ECB na úrovni 2 % ročne. A hoci sa očakáva priemerný rast cien v roku 2019 na úrovni 1,6 %, ECB už v decembri ukončila program nákupu dlhopisov. Toto tlačenie peňazí do ekonomiky malo za cieľ podporiť infláciu a hospodársky rast v eurozóne po krízach v rokoch 2008 a 2011.

Aj napriek všetkým týmto faktorom sa zatiaľ objavuje málo hlasov, ktoré by predpovedali začiatok výrazného prepadu ekonomiky a následnej krízy na rok 2019. Upokojiť nervozitu na trhoch nepomáhajú ani rôzne predpovedné modely. Napríklad ten newyorského FEDu, ktorý hovorí o pravdepodobnosti recesie v horizonte 12 mesiacov. Za posledné 3 mesiace ukazuje nárast z relatívne komfortných 14,1 % v októbri 2018 na aktuálnych 21,4 %. Stále tak ostávajú v platnosti predpovede o kríze 2020.

Predikcia recesie o 12 mesiacov (09.01.2019)
Pravdepodobnosť recesie v USA ZDROJ: FED New York

A čo z toho vyplýva pre portfóliá klientov?

Z pohľadu dlhodobých pravidelných investícií nie je dôvod upravovať svoje portfóliá. Práve pravidelné investovanie je nástrojom na to, aby výkyvy na trhoch nezmarili ich plány. Médiá mohli vystrašiť aj sporiteľov v 2. a 3. dôchodkovom pilieri, ktorých fondy síce medziročne zaznamenali pokles, no ten je len dočasný. Presun z dynamických fondov do garantovaných by v súčasnosti urobil viac škody. Naopak, kto má garantovaný fond, zmenu na akciový alebo indexový dôchodkový fond je nevyhnutné dobre zvážiť. Pri jednorazových investíciách neexistuje univerzálne pravidlo a o to viac je nevyhnutné konzultovať svoje kroky s finančným odborníkom.

Ivan Kahanec, analytik spoločnosti Brokeria
Ivan Kahanec, analytik spoločnosti Brokeria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácie o finančných nástrojoch uvedené v tomto texte nie sú investičným poradenstvom, ani osobným odporúčaním a predstavujú marketingové oznámenie Brokeria, a.s., so sídlom Einsteinova 11/3677, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 248 715, zapísaná v Obchodom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6353/B. Investície do finančných nástrojov sú spojené s rizikom, ktoré závisí od zvolenej investičnej stratégie. Hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť alebo klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom pre budúce výkonnosti. Akékoľvek predpovede o výkonnosti v budúcnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Na informácie uvedené v texte sa nemožno spoliehať ako na vysvetlenie rizík spojených s investovaním do finančných nástrojov alebo s využitím investičnej služby.

Verified by MonsterInsights