V Amerike schválili ETF na Bitcoin - BROKERIA

V Amerike schválili ETF na Bitcoin

//V Amerike schválili ETF na Bitcoin

Najskôr prišla falošná nádej, keď sa niekto nabúral do účtu americkej Komisie pre cenné papiere (SEC) na sieti X a zverejnil, že ETF na spotovú cenu bitcoinu boli schválené. SEC všetko dementovala, aby o deň neskôr (10.1.) vydala oficiálne vyhlásenie, že bolo schválených 11 ETF na spotovú cenu bitcoinu.

V praxi teda vzniklo v jednom čase niekoľko prakticky rovnakých fondov obchodovaných na burze, ktoré budú investovať do toho istého aktíva v tom istom čase. Paradoxne cena bitcoinu viac reagovala na falošné vyhlásenie z deviateho januára, než na oficiálne z desiateho. Aktuálne nebadať extrémny nárast hodnoty najznámejšej kryptomeny. Všetko sa však len rozbieha, takže je predčasné robiť nejaké závery.

V tomto momente je ťažko predpokladať, kam dokážu nové ETF vytlačiť cenu bitcoinu. Deň po oznámení schválenia sa pohybovala okolo 47 tisíc dolárov za jednu mincu. S istotou sa však dá povedať, že do najväčšej kryptomeny vďaka novým ETF príde viac peňazí. Podľa agentúry Reuters analytici odhadujú, že do konca roka by do bitcoinu mohlo vďaka týmto ETF pritiecť až 100 miliárd amerických dolárov. Iní sú opatrnejší a hovoria o 55 miliardách v priebehu piatich rokov. No a potom tu máme druhú skupinu, ktorá je stále presvedčená, že kryptomeny sú extrémne špekulatívna a volatilná investícia a preto sa jej netreba chytať.

Či sa klient nachádza na jednej alebo druhej strane názorového spektra, radi by sme upozornili na pár faktov:

  • Zatiaľ boli schválené americké ETF – tieto nateraz nespĺňajú regulačné požiadavky EÚ a nesmú byť distribuované neprofesionálnym investorom s domicilom v Európe.
  • To, že klienti budú môcť do bitcoinu vstupovať aj prostredníctvom ETF neznamená, že sa zníži volatilita a rizikovosť tejto meny. Práve naopak. Extrémnym výkyvom bude vystavené násobne väčšie  množstvo drobných investorov, ktorí doteraz kryptomeny nekupovali, lebo im nerozumeli a prostredníctvom ETF to budú chcieť vyskúšať.
  • Určite sa jedná o prielom v ponímaní krypta. No ako pri všetkom, kde panuje prílišný optimizmus, treba byť opatrný. Eufória môže veľmi ľahko opadnúť a cena následne klesnúť.
  • Kým do Európy neprídu spomínané ETF, odporúčame do kryptomien investovať cez veľké burzy a uchovávať ich v offline peňaženkách. Vyhnete sa tak prípadným podvodom.
  • Kryptomeny by aktuálne mali byť pre bežného investora výsostne alternatívnou investíciou, ktorá by mala v portfóliu predstavovať toľko percent, o koľko môže teoreticky prísť.

Zloženie portfólia odporúčame vždy konzultovať s odborníkom, ktorý vie ponúknuť nástroje zodpovedajúce očakávaniam klienta, jeho rizikovému profilu a zohľadňujú aj časový horizont zamýšľanej investície.

 

 

Dôležité upozornenie
Tento marketingový materiál vytvorila Brokeria, a.s. so sídlom Einsteinova 11/3677, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 248 715, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., oddiel: Sa, vložka číslo: 6353/B a je platný k 11.1.2024. Tento materiál má iba informatívny charakter, nepredstavuje ponuku cenných papierov, ani investičné odporúčanie na nákup alebo predaj akéhokoľvek finančného nástroja, nepredstavuje ani nenahrádza informácie podľa príslušných právnych predpisov, najmä informácie o poskytovateľovi investičných služieb, ním poskytovaných službách, ochrane majetku klientov, rizikách, kľúčové informácie pre investorov (KIID) alebo prospekt (štatút fondu), ktoré tiež obsahujú aj úplné názvy fondov. Investor by nemal robiť žiadne investičné rozhodnutia iba na základe údajov tu uvedených, ale mal by sa zoznámiť aj s vyššie uvedenými dokumentami, ktoré sú dostupné v sídle Brokeria, a.s., na www.brokeria. sk alebo u finančného sprostredkovateľa. Historická výkonnosť zohľadňuje vplyvy priebežných poplatkov ako aj ďalších nákladov, avšak nezohľadňuje odmenu za sprostredkovanie investičnej služby. Hodnota investície môže rásť, ako aj klesať a nie je tak zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou sú spojené riziká, bližšie informácie o rizikách sú uvedené v štatúte a v KIID príslušného fondu. Návratnosť investície v cudzej mene môže stúpať a klesať v dôsledku menových výkyvov. Rozloženie portfólia do sektorov a krajín sa môže zmeniť. Historická výkonnosť zohľadňuje vplyvy provízií, poplatkov ako aj ďalších nákladov. Hoci informácie obsiahnuté v tomto materiáli boli získané zo zdrojov, ktoré Brokeria pokladá za spoľahlivé, Brokeria nerobí žiadne vyhlásenie ani záruku týkajúcu sa správnosti a úplnosti informácií obsiahnutých v tomto materiáli.