Inflácia a jej vplyv na náš každodenný život – 1. časť - BROKERIA

Inflácia a jej vplyv na náš každodenný život – 1. časť

//Inflácia a jej vplyv na náš každodenný život – 1. časť

Čo sa za posledné obdobie deje v našich peňaženkách? Inflácia spôsobila, že sa mnohým domácnostiam zhoršila v roku 2022 finančná situácia. Ich mzdy rástli pomalšie ako ceny v obchodoch a službách, čo znamená, že ich reálna mzda klesla. Tento trend pokračuje aj v tomto roku.

Pokles minimálnej mzdy bol vlani najvýraznejší za posledných 25 rokov. Dokonca aj miera úspor klesla, čo znamená, že si ľudia zo svojich mesačných príjmov odkladajú menej a menej. Zväčšila sa skupina obyvateľov, ktorí nedokážu pokryť mesačné výdavky svojimi príjmami. To vedie k tomu, že mnohé domácnosti míňajú svoje úspory aj na bežné výdavky.

Vysoká inflácia z posledných mesiacov sa prejavila aj vo výnimočne výraznom náraste životného minima od 01.07. 2023. Základné životné minimum na dospelú osobu sa zvýši z 234,42 eura na 268,88 eura (+14,7 %). Od tejto sumy sa odvíja mnoho ďalších dávok a napríklad aj nezdaniteľná časť základu dane.

Dopad inflácie na poistenia

Inflácia môže mať významný dopad na komerčné poistenie. Čo to znamená? Ide o to, že sa zvyšujú náklady na výrobu a poskytovanie tovarov a služieb. V preklade ide o to, že pri poistenej udalosti je oprava nákladnejšia. Preto automaticky poisťovne dvíhajú poistné.

Toto zvyšovanie cien poistného poistných sadzieb môže mať vplyv na domácnosti aj na malé a stredné podniky. Výsledkom môže byť, že si poistenie zrušia, čím sa vystavia riziku ešte väčšej straty v prípade škody na majetku.

Toto zvyšovanie poistných sadzieb môže mať vplyv na malé a stredné podniky, ktoré môžu prehodnotiť mieru rizika, ktorú na poisťovne prenášajú. Podnikatelia môžu pristúpiť napríklad aj k zúženiu rozsahu poistného krytia alebo k zvýšeniu spoluúčasti poisteného na poistnej udalosti.

Poisťovne už avizovali, že tento rok vzrastie PZP na poistnom trhu okolo 5 až 10%. Od čoho všetkého to však bude závisieť?

„Inflácia spôsobila rast cien tovarov a služieb aj v automobilovom priemysle. Oprava automobilu v prípade nastátia poistnej udalosti je teda drahšia, ceny náhradných dielov sú vyššie, vyplácané poistné plnenie sa zvyšuje. Prirodzene to vedie k zvyšovaniu zaplateného poistného,“ hodnotí situáciu finančná analytička a produktová špecialistka spoločnosti Brokeria Lucia Szilágyiová.

 

Vplyv inflácie na hypotéky

Inflácia spôsobuje, že hodnota požičaných peňazí, ktoré sa vrátia od dlžníkov do banky, sa znižuje. V tomto hrá inflácia v prospech dlžníkov. S rastom inflácie však často dochádza aj k nárastu príjmov, ktorý čiastočne kompenzuje dopady inflácie na domácnosti. Mesačná splátka hypotéky tak bude vďaka tomu postupom času predstavovať menší podiel na celkovom mesačnom príjme. Dnes si vie každý klient banky vypočítať, o koľko preplatí poskytnutý úver. V  reálnom vyjadrení po zohľadnení inflácie a rastu príjmov môžeme povedať, že inflácia zníži reálny úrok.  Aj toto je ďalší z dôvodov, prečo sa dlžníkom oplatí natiahnuť si splácanie hypotéky na čo najdlhšie obdobie.